ⓘ Eesti Loodusfoto on aastal 1993 loodud Eesti kirjastus. Eesti Loodusfoto juhataja on Peeter Veromann. Kirjastus asub Tartus. Kuni 2014. aastani kirjastati Eesti ..

Rannaastang

Rannaastang on pudedatesse setetesse lainete kulutava tegevuse tõttu tekkinud suure kaldega või püstloodne nõlv, mis ulatub rannajooneni. Rannaastanguid leidub enim rannikualadel, kus rannalähedase merepõhja kallakus on suur, mistõttu jõuavad lained sellistesse randadesse suure energiaga ja sealsed pudedad setted alluvad kulutusele kergesti.

                                     

ⓘ Eesti Loodusfoto

Eesti Loodusfoto on aastal 1993 loodud Eesti kirjastus.

Eesti Loodusfoto juhataja on Peeter Veromann. Kirjastus asub Tartus.

Kuni 2014. aastani kirjastati Eesti loodusega seotud raamatuid – monograafiaid, erialaajakirju, teatmeteoseid määrajad ja käsiraamatud, fotoalbumeid ning populaarteaduslikke trükiseid. Omaette valdkonnaks oli õppekirjanduse kirjastamine – bioloogia ja geograafia õpikud ning töövihikud gümnaasiumile.

                                     

1. Trükiseid

 • 2014 – "Üldmaateadus". Koostanud Ülo Mander ja Ülle Liiber
 • 1994 – Tiit Leito. "Vaikuse värvid"
 • 2000 – Tiina Alamäe, Kalevi Kull, Urmas Kõljalg jt. "Bioloogia gümnaasiumile. 2. osa. Viirused. Bakterid. Protistid. Seened"
 • 2007 – Arne Ader, Kai Kimmel ja Tiit Leito. "Eesti kaitsealad"
 • 2008 – Rein Kuresoo, Richard B. Primack jt. "Sissejuhatus looduskaitsebioloogiasse"
 • 1998 – Hendrik Relve. "Puude juurde. Puud ja põõsad looduses, pärimustes ja nüüdses kasutuses"
                                     
 • Eesti taimestik. Tartu: Teaduste Akadeemia Kirjastus. Leht, Malle 2010. Eesti taimede määraja. 3. parandatud trükk. Tartu: EMÜ, Eesti Loodusfoto Wilhelm
 • töötanud TA Zooloogia ja Botaanika Instituudis. Ta on kirjastuse Eesti Loodusfoto asutaja ja juht. Tema isa oli ornitoloog Heinrich Veromann 1926 1991
 • Vello 2005. 400 eesti seent. Tartu: Eesti Loodusfoto Kalamees, Kuulo Liiv, Vello 2007. 100 söögiseent. Tartu: Eesti Loodusfoto 2012 Eesti Eluteaduse Hoidja
 • ka eesti keelde: Perti Salo, Tuomo Niemelä, Ulla Salo. Põhjala seeneraamat. Sinisukk, 2007 Torikseened Soomes ja Eestis. Tartu: Eesti Loodusfoto 2008
 • Tartu: Eesti Loodusfoto lk 369 Primack, R. P., Kuresoo, R. & M. Sammul, 2008. Sissejuhatus looduskaitsebioloogiasse. Tartu: Eesti Loodusfoto 416 lk
 • ja on raskesti määratav. Eesti taimede määraja. Toimetaja Malle Leht. Tartu, EPMÜ ZBI, Eesti Loodusfoto 1999. Lk 165 Eesti viirpuu andmebaasis eElurikkus
 • Vello 2005. 400 eesti seent. Tartu: Eesti Loodusfoto Kalamees, Kuulo Liiv, Vello 2007. 100 söögiseent. Tartu: Eesti Loodusfoto 2009 Eesti Eluteaduse Hoidja
 • Sepaga 2014 Eesti päevaliblikad Varrak, ISBN 9789985329993 koos Erki Õunapiga Mis on loodusfoto Looduspilt.ee Loodusfoto eetikast Loodusring
 • paarissulgjas paaritusulgjas leht kahelisulgjas katkestunult sulgjas Lihtleht Eesti taimede määraja toim. M. Leht 2007. EMÜ, Eesti Loodusfoto Tartu, lk 29
 • osa nimetatakse seenelihaks. Viljakeha ülaosa nimetatakse seenekübaraks. Kalamees, K. & V. Liiv, 2005. 400 Eesti seent. Tartu, Eesti Loodusfoto Lk 7