ⓘ Eesti Geograafia Selts on Eestis tegutsev ühiskondlik organisatsioon, mis ühendab geograafe ja geograafiahuvilisi. See on Eesti Teaduste Akadeemiaga assotsieeru ..

                                     

ⓘ Eesti Geograafia Selts

Eesti Geograafia Selts on Eestis tegutsev ühiskondlik organisatsioon, mis ühendab geograafe ja geograafiahuvilisi. See on Eesti Teaduste Akadeemiaga assotsieerunud organisatsioon. Seltsi tegevuse eesmärgiks on erialaste trükiste avaldamine, teadustöö, teadusürituste korraldamine ja geograafiateadmiste levitamine.

Seltsi juhendab juhatus ja selle koosseisust valitud president.

Eesti Geograafia Selts asutati 15. novembril 1955 NSV Liidu Geograafia Seltsi filiaalina.

                                     

1. Eesti Geograafia Seltsi juhatajad

 • 1956–1985 esimees Vello Tarmisto, aseesimees Endel Varep
 • 2005–2010 esimees Jaan-Mati Punning, aseesimehed Anto Raukas ja Heino Mardiste
 • 1985–1990 esimees Jaan-Mati Punning, aseesimehed Anto Raukas ja Ann Marksoo
 • Alates 2010 esimees Mihkel Kangur, aseesimehed Anto Raukas kuni 2015, Arvo Järvet ja Liisa Puusepp
                                     

2. Ajalugu

 • 198? – lisandus maastikuökoloogia sektsioon
 • 1967 – järgmised alljaotused: Tartu osakond, füüsilise geograafia sektsioon, klimatoloogia-hüdroloogia sektsioon, majandusgeograafia sektsioon, kooligeograafia sektsioon, terminoloogiakomisjon
 • 1957 – alustasid tööd füüsilise geograafia sektsioon Tartus ning majandusgeograafia ja kooligeograafia sektsioon Tallinnas
 • 2003 – taasasutati EGS noorteklubi
 • 1985–1990 tegutses noorgeograafide klubi

EGS on olnud koos Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja haridusministeeriumiga 1965/66. õppeaastast alustatud vabariiklike õpilaste geograafiaolümpiaadide korraldajaid.

                                     

3. Auliikmed

 • 2003 Uno Mereste 1928–2009, Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik
 • 1994 Heino Mardiste s. 1936, Tartu Ülikooli geograafia instituudi dotsent
 • 2013 Enn Kaup 1946, Tallinna Tehnikaülikooli vanemteadur
 • 1998 August Loopmann 1927–2001, Euroülikooli professor
 • 1989 Vello Tarmisto 1918–1991, Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik
 • 2004 Rein Ratas s. 1938, AS Tallmac keskkonnateenistuse juht
 • 1993 Laine Merikalju s. 1928, EGSi teadussekretär alates 1957
 • 2001 Ann Marksoo s. 1930, Tartu ülikooli geograafia instituudi emeriitprofessor
 • 1994 Göran Hoppe s. 1946, Karlstadi ülikooli geograafiaprofessor
 • 2002 Jaan-Mati Punning 1940–2009, Tallinna Pedagoogikaülikooli Ökoloogia Instituudi direktor, professor
 • 2005 Ago Jaani s. 1937, Keskkonnaministeeriumi koosseisuväline spetsialist
 • 2002 Tim Unwin s. 1955, Londoni ülikooli geograafiaprofessor
 • 2003 Tiit Petersoo s. 1937, Raplamaa Keskkonnateenistuse looduskaitse peaspetsialist
 • 1998 Kalevi Rikkinen s. 1936, Helsingi ülikooli geograafiaprofessor
 • 2005 Adolfs Krauklis 1937–2006, Läti Ülikooli geograafia emeriitprofessor
 • 2000 Vladimir Kotljakov s. 1931, Venemaa Teaduste Akadeemia Geograafia Instituudi direktor
 • 2006 Olavi Granö 1925–2013, Turu Ülikooli emeriitprofessor
 • 1994 Asmu Saar 1931–2002, Eesti Entsüklopeedia toimetaja
 • 2001 Anto Raukas s. 1935, Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituudi sektorijuhataja, Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik
 • 1997 Lev Vassiljev s. 1920, Tartu Ülikooli geograafia instituudi emeriitdotsent


                                     

4. Kirjandus

 • E. Varep, L. Merikalju. Estonian Geographical Society. – Estonia. Nature, man, economy. Tallinn, 1984, pp. 5–13.
 • L. Merikalju. Eesti Geograafia Selts 1955–1975. – Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 1975/76. Tallinn, 1977, lk 5–22.
 • L. Merikalju. Eesti Geograafia Selts 1976–1985. – Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 23. kd Tallinn, 1989, lk 5–17.
                                     
 • EGS on lühend, mis võib tähendada: Eesti Geograafia Selts Eesti Genealoogia Selts .
 • Koostanud Ülo Sepp, kaasautorid Helve Remmel jt 1967 Eesti Geograafia Selts 1967 Eesti Looduskaitse Selts 1991 Eestimaa Looduse Fondi asutajaliige 1977 1979
 • Hannes Punning, Jaan - Mati toim. Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat, 117 130. Tallinn: Eesti Geograafia Selts Punning, Jaan - Mati Raukas, Anto Terasmaa
 • Professor Endel Varep. Mälestusi ja artikleid. Tartu, 1999 Eesti Geograafia Selts Loode - Eestis. EGS - i aastaraamat. Tallinn, 2001. Tartu Ülikooli
 • Supilinna piirkonnas Tartu ülikool, geograafia osakond, 2013. Vaadatud 29.03.2021. Roos, Kristjan. Supilinna Selts loodab, et Oa tänava juhtum on õnnetu
 • oli Loodusuurijate Seltsi 1956 Eesti Geograafia Seltsi 1957 ja Eesti Looduskaitse Seltsi 1966 liige ning Eesti Kodu - uurimise Seltsi asutajaliige
 • Teadusajakirjanike Selts Eesti Teadusagentuur Teadusajakirjandus Teaduskommunikatsioon Evert Eero, Kaur Maran, Lars Trunin. Bioloogia ja Geograafia Raudwara
 • Martinson Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia, 1994 Eesti Looduseuurijate Selts Teadusajaloo ja Teadusfilosoofia Eesti Ühendus Geograafia ajaloost Eestis
 • Kartau, Kadri. Ruumimuutused Supilinna piirkonnas Tartu ülikool, geograafia osakond, 2013. Vaadatud 29.03.2021. Heiki Valk koostaja Supilinn minu
 • 2011 .. Eesti teaduse infrastruktuuride teekaardi objekti Eesti Keskkonnaobservatoorium KKOBS nõukogu liige 2010 .. Eesti Geograafia Selts president
 • saksa keemik, Eesti TA välisliige 2002 1989 Olavi Granö, soome geograaf, Eesti Geograafia Seltsi auliige 2006 1990 Jaan Einasto, eesti astronoom 1990