ⓘ Rahvas on teatud maa-ala, piirkonda või riiki asustav, enese ühtekuuluvusest ja identiteedist teadlik inimeste ühendus, mis koosneb harilikult sama etnilise pär ..

Vend (täpsustus)

Vend võib tähendada järgmist: vendid, rahvas vend, pereliige, sugulane "Vend", Takeshi Kitano film 2000 "Vend", Rein Raua romaan "Vend", Aleksei Balabanovi film 1997 . Vendium, geoloogia mõiste

Afgaan

Afgaan on mitmetähenduslik sõna: afgaanid ehk puštud, rahvas Afganistanis afgaanid, Afganistani elanikud Afgaan romaan, 2006. aastal ilmunud Frederick Forsythi romaan afgaan, Amudarja ülemjooksul puhuv tuul

Lari (täpsustus)

"Lari" võib tähendada mitut asja: Lari on Gruusia valuuta lari keel on nende räägitav keel Larid on rahvas Iraanis Lari on kurvitsaliste alamselts Lari vald on vald Itaalias Pisa provintsis Lari on soome mehenimi

Sika

Sika võib tähendada mitut asja: Sika on küla Rõuge vallas Võru maakonnas. Sika AG on Šveitsi keemiaettevõte. Sika on küla Võru vallas Võru maakonnas. Sikad on rahvas Indoneesias. sika keel on sikade räägitav keel. Sika Põlva vald oli küla Põlva vallas Põlva maakonnas.

Merida

Merida on naisenimi. Merida on ka perekonnanimi, mille kandjate seas on: Federico Daniel Merida, USA sõjaväelane, mõrvar Merida on rahvas Melanie Rawni triloogiates "Dragon Prince" ja "Dragon Star".

Lakk (täpsustus)

Lakk on mitmetähenduslik sõna. Lakk on vedelik, mille kuivamisel moodustub kelme ning mis sisaldab orgaanilist lahustit. Lakk on murdekeeles sama mis kaapkübar. Lakk on taluhoone ülemine, katusealune korrus. Lakk on pikematest karvadest koosnev karvastiku osa looma kaelaharjal. Lakid on rahvas Dagestanis.

                                     

ⓘ Rahvas

Rahvas on teatud maa-ala, piirkonda või riiki asustav, enese ühtekuuluvusest ja identiteedist teadlik inimeste ühendus, mis koosneb harilikult sama etnilise päritolu, keele, religiooni või kultuuriga inimestest. Nt venelased on vene rahvas, iisraellased on Iisraeli rahvas, soome-ugri keeltes rääkivad inimesed on soome-ugri rahvad. Teise sõnastuse kohaselt on rahvas üldise tunnuse alusel piiritletud inimeste kogum. Sõna rahvas niisugune tähendus sarnaneb mõistega rahvus.

Sõna rahvas tuleneb vanagermaani sõnast þrawwaz ehk täiskasvanud inimesed.

                                     

1. Sõna rahvas kasutusviise eesti keeles

Eesti keeles kasutatakse sõna rahvas idiomaatiliselt ka teistsuguste inimrühmade kohta, keda võivad ühendada mitmesugused tunnused.

 • Ajaloolised: Mingil territooriumil muinasajast saati elavad inimesed on põlisrahvas ehk pärisrahvas.
 • Geograafilised: mägedes elavad inimesed on mägirahvas. Põhjamaades elavad inimesed on põhjarahvas. Mingil territooriumil rändavad inimesed on rändrahvas. Linnades elavad inimesed on linnarahvas, ühes majas elavad inimesed on majarahvas. Rannaaladel elavad inimesed on rannarahvas.
 • Sotsiaalsed: madala arengutasemega ühiskonnas elavad inimesed on loodusrahvad. Noored inimesed on noorrahvas. Kunstiga tegelevad inimesed on kunstirahvas. Teatris töötavad inimesed on teatrirahvas.
 • Kultuurilised: sarnase kultuuriga inimesed on hõimurahvad. Sugulaskeeltega inimesed on sugurahvad ehk sugulasrahvad. Kristlased inimesed on ristirahvas. Vaime uskuvad inimesed on paganarahvas. Pulmas olevad inimesed on pulmarahvas ehk saajarahvas.
 • Majanduslikud: rikkad inimesed on härrasrahvas ehk isandarahvas. Taludes töötavad inimesed on sulasrahvas ja talurahvas. Nõukogude Liidu töötavad inimesed olid töörahvas.
                                     
 • Kungla rahvas on Karl August Hermanni 1874 loodud koorilaul osa ooperist Uku ja Vanemuine millele sõnad kirjutas Friedrich Kuhlbars luuletus Vanemuine
 • Aleuudid on rahvas Komandorisaartel, Aleuutidel ja Alaska poolsaarel. Lähedased eskimotele. Saabusid Põhja - Ameerikasse arvatavalt 9000 aasta eest ja on
 • Eesti. Maa. Rahvas Kultuur on entsüklopeediline koguteos Eesti kohta. Teos ilmus 1926. aastal Tartus. Teose kirjastas Haridusministeeriumi Kirjastus
 • Maa ja rahvas on eesti kirjaniku Rudolf Sirge 1959. aastal ilmunud romaan, mis käsitleb 1940. aasta sündmuste kajastusi Eesti külaühiskonnas. Nõukogude
 • venestunud Ilmjärve Ilmeni tšuude. Pihkva tšuudidest on alles vaid seto rahvas Lahtiseks jääb venestunud merja rahva läänemeresoomlaste hõimu kuuluvuse
 • Soomlased endanimetus suomalaiset on läänemeresoome rahvas Soome suurim põlisrahvus. Maailmas elab 6, 5 7 miljonit soomlast, neist Soomes 4, 86 miljonit
 • Rumeenlased endanimetus români on Rumeenias elav romaani rahvas Rumeenlased kõnelevad romaani keelte idarühma kuuluvat rumeenia keelt. Nad on valdavalt
 • Eesti riik ja rahvas Teises maailmasõjas on ülevaatlik koguteos, mille koostasid Rootsis Evald Blumfeldt, Hans Kauri, Richard Maasing ja Vello Pekomäe
 • põliselt Taanis ja vähesel määral Lõuna - Schleswigis elav põhjagermaani rahvas Taani põhirahvus. Taanlased räägivad taani keelt. Taanis elab umbes 5 miljonit