ⓘ Integratsiooni Sihtasutus seisab hea selle eest, et Eestis elavad inimesed jagaksid ühiseid väärtusi ja osaleksid ka ise aktiivselt kodanikuühiskonnas, et Eesti ..

                                     

ⓘ Integratsiooni Sihtasutus

Integratsiooni Sihtasutus seisab hea selle eest, et Eestis elavad inimesed jagaksid ühiseid väärtusi ja osaleksid ka ise aktiivselt kodanikuühiskonnas, et Eestis elavatel rahvusrühmadel oleks võimalus säilitada oma emakeelt ja kultuuri.

                                     

1. Asutamine

Sihtasutus loodi 31. märtsil 1998 ning siis kandis see nime Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus lühend MEIS. 2008. aasta kevadest 2009. aasta lõpuni kandis asutus nime Integratsiooni Sihtasutus ning 1. jaanuaril 2010 ühines Eesti Migratsioonifondiga, mis asutati 10.06.1992. Ühendatud asutus hakkas kandma nime Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed MISA. Alates 15. märtsist 2017 on organisatsiooni nimi Integratsiooni Sihtasutus.

                                     

2. Ülesanded

Integratsiooni Sihtasutuse ülesanneteks on Eesti ühiskonna lõimumisprotsesside soodustamine, sisse- ja väljarändega seotud tegevuste koordineerimine, selle kohta teabe avaldamine ja ülevaadete koostamine.

Me oleme lõimumis- ja rändetegevuste teoreetiliste ja rakenduslike teadmiste ja oskuste kompetentsikeskus. Algatame ja toetame Eesti ühiskonna lõimumisele suunatud tegevusi ja abistame rändeprotsessis osalejaid.

Selleks:

 • koondame teavet ja kogemusi lõimumis- ja rändetegevustest ning rakendame seda lõimumis- ja rändeprotsesside toetamisel
 • toetame mõjusaid valdkondlike tegevusi
 • osaleme aktiivselt valdkondlikes aruteludes
 • kujundame lõimumist toetavaid väärtushoiakuid
 • toome esile ja tunnustame lõimumisele ja rändeprotsessidele suunatud tegevuste positiivseid näiteid
 • tegutseme eesmärgipäraselt ja läbipaistvalt, kaasates tegevustesse eri sihtrühmade esindajaid
 • kujundame eeldused vähelõimunud püsielanike aktiivseks osalemiseks Eesti ühiskonnas
                                     

3. Struktuur

Sihtasutuse tegevust kavandab nõukogu ning sihtasutust juhib juhatus. Sihtasutusel on kuus allüksust.

Arenduskeskus

Arenduskeskuse valdkonnajuhid aitavad kaasa lõimumiskava mõjueesmärkide saavutamisele ja vastutavad sihtasutuse tegevuste elluviimise eest.

Nõustamiskeskus

Nõustamiskeskuse nõustajad tagavad lõimimisalase info kättesaadavuse vähelõimunud Eesti püsielanikele ja uussisserändajatele, pakkudes soovijatele vastavasisulist nõustamisteenust.

Tallinna eesti keele maja

Tallinna eesti keele maja pakub mitmesuguseid eesti keele õppimise võimalusi.

Narva eesti keele maja

Narva eesti keele maja pakub mitmesuguseid eesti keele õppimise võimalusi.

                                     

3.1. Struktuur Arenduskeskus

Arenduskeskuse valdkonnajuhid aitavad kaasa lõimumiskava mõjueesmärkide saavutamisele ja vastutavad sihtasutuse tegevuste elluviimise eest.

                                     

3.2. Struktuur Nõustamiskeskus

Nõustamiskeskuse nõustajad tagavad lõimimisalase info kättesaadavuse vähelõimunud Eesti püsielanikele ja uussisserändajatele, pakkudes soovijatele vastavasisulist nõustamisteenust.

                                     

3.3. Struktuur Tugiüksus

Tugiüksuse töötajad tegelevad kogu sihtasutuse üldjuhtimisega, sh raamatupidamise, infotehnoloogia haldamise, dokumendihalduse, personalitöö, andmetöötluse, kommunikatsioonitegevuste ja muude haldusküsimustega.                                     

3.4. Struktuur Tallinna eesti keele maja

Tallinna eesti keele maja pakub mitmesuguseid eesti keele õppimise võimalusi.

                                     

3.5. Struktuur Narva eesti keele maja

Narva eesti keele maja pakub mitmesuguseid eesti keele õppimise võimalusi.

                                     
 • lõimumisnäitajad on Ida - Viru maakonnas. Integratsiooni Sihtasutus loodi 31. märtsil 1998 nime all Mitte - eestlaste Integratsiooni Sihtasutus 2008. aasta kevadest kuni
 • Teadusministeeriumi rahvusvähemuste hariduse osakonna juhataja 1999 2007 Integratsiooni Sihtasutus keelekümbluskeskuse juhataja 1992 1999 Tartu Puškini Gümnaasiumi
 • 2006 ISBN 9789985912119 Kodaniku käsiraamat - Mitte - eestlaste Integratsiooni Sihtasutus 2004, 2005, 2006, 2007, illustraator ja kujundus Erki Evestus
 • воспитателей и помощников воспитателей детских садов, Mitte - eestlaste Integratsiooni Sihtasutus Tallinn 2006 üks toimetajatest Õppematerjal koolieelsete lasteasutuste
 • Kvalifikatsioonikeskuse ülesanded üle Innovele. 1. jaanuarist 2013 anti Innovele ka Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed ülesanded. Kuni 2018. aasta
 • Tartu Elektriteater, Eesti Filmimuuseum, Kultuuriministeerium, Integratsiooni Sihtasutus ja Rahvusraamatukogu. Samuti korraldab Eesti Rahvusringhääling
 • Tiigrihüppe Sihtasutus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Hasartmängumaksu Nõukogu, Rootsi suursaatkond, Haridus - ja Teadusministeerium, Integratsiooni ja Migratsiooni
 • hümni Narva poistekoor. Superkarika toimumist piirilinnas toetas Integratsiooni Sihtasutus Tallinna FC Flora alistas Narvas peetud Eesti superkarikafinaalis
 • projektide kõrval hakkab SA tegelema muude tervishoiusüsteemi IT alaste integratsiooni projektidega, vastavate hangete ettevalmistamise ja läbiviimisega. Vajadusel
 • pöördepunktid. Dokumente ja materjale vene õppekeelega gümnaasiumile. Integratsiooni Sihtasutus Tallinn 2008. Kaart lk 29 Urmas Sutrop, Liivlaste Metsepole maakonna