ⓘ Laine Merikalju on riigiametniku tütar. 1948. aastal lõpetas ta Tallinna 8. Keskkooli, 1950 Tallinna Õpetajate Instituudi loodus-maateaduse osakonna, 1956 Tartu ..

                                     

ⓘ Laine Merikalju

Laine Merikalju on riigiametniku tütar.

1948. aastal lõpetas ta Tallinna 8. Keskkooli, 1950 Tallinna Õpetajate Instituudi loodus-maateaduse osakonna, 1956 Tartu Ülikooli geograafiaosakonna kaugõppes. Merikalju oli 1950–52 Tallinna Õpetajate Instituudi ja 1951–62 Tallinna Eelkoolikasvatuse Pedagoogilise Kooli hilisem Tallinna Pedagoogiline Seminar geograafia, loodusteaduse ja keemia õpetaja 1957–62 kohakaasluse alusel, 1957–2002 Eesti Geograafia Seltsi teadussekretär.

                                     

1. Teadustöö

Laine Merikalju on avaldanud Eesti ja rahvusvahelise geograafiateaduse ülevaateid, kroonikat ja personaaliat, osalenud EGS terminoloogiakomisjoni töös erialaterminoloogia ja kohanimede korrastamisel. Ta oli Eesti Nõukogude Entsüklopeedia geograafia märksõnastiku üks koostajaid ja kaasautor.

Ta on olnud Eesti Geograafia Seltsi teadustöö koordinaator, konverentside jt ka rahvusvaheliste teadusürituste korraldaja, koolinoorte vabariiklike geograafiapäevade korraldamise algataja ning EGS-i algatatud õpilaste geograafiaolümpiaadide korraldajaid. Merikalju on esinenud geograafiaalaste ettekannete ja loengutega ning ülevaadetega EGS-i tegevusest, olnud 33 EGS-i aastaraamatu, teadustööde seeriate "Eesti Geograafia Seltsi Publikatsioonid", "Estonia" jm väljaannete toimetaja. ENSV TA Kodu-uurimise Komisjoni asutamise algatajaid 1957, korraldanud komisjoni ja EGS koostööd. Ta on avaldanud üle 40 teadustrükise.

Merikalju on EGS-i liige 1957, aastast 1993 auliige, Loodusuurijate Seltsi 1956 ja Eesti Kodu-uurimise Seltsi liige 1990.

                                     

2. Teoseid

 • Eesti Geograafia Selts 1955–1975. // Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat" 1975/76. Tallinn, 1977
 • Estonian Geographical Society kaasautor E. Varep. // Estonia: Nature. Man. Economy. Tallinn, 1984
 • Endel Varep ja Eesti Geograafia Selts. // Professor Endel Varep. Artikleid ja mälestusi. Tartu, 1999
 • Eesti Geograafia Selts 1976–1985. // EGS-i aastaraamat 20 1989
 • Русское географическое общество и Эстония: научные аспекты kaasautorid O. Kurs, J M. Punning. // География на пороге третьего тысячелетия. Peterburi, 1995
 • Ants Raiki hea sõnaga meenutades. // Ants Raik. Tartu, 2001
 • Viktor Masing 11. IV 1925 – 18. III 2001. // EGS-i aastaraamat 33 2001
 • Jaan-Mati Punning ja Eesti Geograafia Selts. // EGS-i aastaraamat 36 2007.
 • Nelikümmend aastat Eesti Geograafia Seltsi. // EGS-i aastaraamat 31 1998
 • Eesti Geograafia Selts kaasautorid J M. Punning, S. Alumäe. Teadusseltsid ühiskonnas. Tallinn, 2000
                                     

3. Kirjandus

 • Punning, J-.M. Eesti Geograafia Seltsi looja ja hoidja Laine Merikalju 75. // EGS aastaraamat 34 2005, 181
 • Eesti teaduse biograafiline leksikon, 3. köide
 • Maaring, E. Laine Merikalju käsikäes kodu-uurijatega. // Eesti Kodu-uurimise Seltsi, Eesti Muinsuskaitse Seltsi ja Eesti Genealoogia Seltsi aastaraamat 2008. Tallinn, 2009
                                     
 • Vello Tarmisto 1918 1991 Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik 1993 Laine Merikalju s. 1928 EGSi teadussekretär alates 1957 1994 Göran Hoppe s. 1946
 • Marksoo Eduard Markus Fra Mauro Ludwig August Mellin Gerardus Mercator Laine Merikalju Andrija Mohorovičić Johnathan R. Moravek Ivan Mušketov Sulev Mäeltsemees
 • Jüri Martin 1988 - Viktor Masing 1976 - Lennart Meri 1988 - Laine Merikalju 1988 - Vladimir Mihhailov 1980 - Aavo Miidel 1992 - Neeme Mikelsaar
 • eesti füsioloog 1928 Arne Oit, eesti helilooja ja akordionist 1928 Laine Merikalju eesti geograaf ja teadusorganisaator 1929 Hillar Aben, eesti tehnikateadlane