ⓘ Rahvusvaheline organisatsioon. Rahvusvahelised organisatsioonid on rahvusvahelise tegevuspiirkonna ja liikmesusega organisatsioonid. Eristatakse kahte liiki rah ..

Rahvusvaheline Kabeföderatsioon

Rahvusvaheline Kabeföderatsioon IDF on 2012. aastal asutatud organisatsioon, mis tegeleb vene kabe arendamisega. Rahvusvaheline Kabeföderatsioon lühendatult FIJD oli Ülemaailmse Kabeföderatsiooni lühend FMJD esialgne nimi

IRB

IRB võib tähendada järgmist: . International Rugby Board on rahvusvaheline ragbi organisatsioon Iiri Vabariiklik Vennaskond inglise Irish Republican Brotherhood

Boa (täpsustus)

Boadeks võidakse nimetada ka teisi boalasi. Boa on maoliste perekond, kuhu kuulub kuningboa ja mõne autori järgi ka teisi liike. BOA on Horvaatia bänd. Boa saar on saar Põhja–Iirimaal. "Boa" on ansambli BOA debüütalbum. Boa Боа on Venemaa ansambel. Bôa on 1993 Londonis loodud rokkansambel. Boa on lahtine karusnahkne või sulgedest naistekrae. Bands of America, USA organisatsioon British Olympic Association, Suurbritannia Olümpiakomitee BoA on Lõuna–Korea laulja sündinud 1986; kodanikunimi Kwon Boa Bank of Africa, rahvusvaheline pank Boliviana de Aviación, Boliivia riiklik lennukompanii Bank ...

International Baccalaureate

Rahvusvaheline Bakalaureaat on rahvusvahelise õppe sihtasutus, mis on asutatud 1968. aastal. Sihtasutuse peakorter asub Genfis Šveitsis. IB oli varem tuntud kui Rahvusvahelise Bakalaureaadi Organisatsioon IBO. See pakub nelja haridusprogrammi: IB Diploma Programmi ja IB karjääri-teemalist programmi õpilastele vanuses 16–19, IB Põhikooli Programmi õpilastele vanuses 11–16, ja IB Algklassi Programmi lastele vanuses 3–12. Et õpetada neid programme, peavad koolid taotlema luba IB organisatsioonilt. Organisatsiooni nime ja logo muudeti 2007. aastal, et kajastada ümberkorraldamist. "IB" võib nüü ...

Projekti aruandluse süsteem

Projekti aruandluse süsteem on projektide elluviimise käigus teostatav aruandlussüsteem, mis on oluline infoallikas projektide edenemise jälgimiseks. Aruannete eesmärk on teavitada kõiki asjassepuutuvaid asutusi ja osakondi projekti füüsilise ja finantsarengu kohta.

                                     

ⓘ Rahvusvaheline organisatsioon

Rahvusvahelised organisatsioonid on rahvusvahelise tegevuspiirkonna ja liikmesusega organisatsioonid. Eristatakse kahte liiki rahvusvahelisi organisatsioone:

 • valitsustevälised rahvusvahelised organisatsioonid international nongovernmental organization ehk INGO.
 • valitsustevahelised rahvusvahelised organisatsioonid intergovernmental organization või international governmental organizations = IGO;
                                     

1. Valitsustevahelised rahvusvahelised organisatsioonid

Valitsustevaheline organisatsioon on vähemalt kolme riigi poolt rahvusvahelise lepinguga ühiste eesmärkide saavutamiseks loodud organisatsioon, mis omab asutajaliikmetest iseseisvat tahet ning on suuteline seda oma organite kaudu teostama. Valitsustevaheliste rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeteks on riigid/valitsused. Kuigi valitsustevahelised rahvusvahelised organisatsioonid moodustavad kõigest 10% kõigist rahvusvahelistest organisatsioonidest, on nende tähtsus suurem kui valitsusteväliste rahvusvaheliste organisatsioonide tähtsus, sest nende liikmeteks on rahvusriigid.

                                     

1.1. Valitsustevahelised rahvusvahelised organisatsioonid Valitsustevaheliste organisatsioonide klassifikatsioon

.

Ligi 90% valitsustevahelistest organisatsioonidest kuuluvad spetsiifilise eesmärgi ja regionaalse ulatusega kategooriasse.

                                     

1.2. Valitsustevahelised rahvusvahelised organisatsioonid Tunnused

1. Moodustatud lepingu alusel ja valitsuste vahel 2. Liikmesus on vabatahtlik ja lahkumine on lubatud 3. Organisatsiooni sees on olemas pärisstruktuur 4. Autonoomsus – teised organisatsioonid ei saa teoreetiliselt siseasjadesse sekkuda

                                     

1.3. Valitsustevahelised rahvusvahelised organisatsioonid Liikmesus

Liikmed jagunevad kaheks: 1. Täisliikmed – täieõiguslikud liikmed, osalevad otsustamises või delegeerivad õigused. Jagunevad asutajaliikmeteks ja hiljem ühinenud liikmeteks 2. Vaatlejaliikmed: ei osale otsustamises, käivad kohal, kui on huvi

Liikmeks on võimalik saada kui teised liikmed hääletavad fikseeritud häälteenamusega uue liikme vastuvõtmise poolt.

Liikmeks saamise võimalikud piirangud:

1. Liikmed peavad hääletama uue liikme poolt 2. Kuulumine mõnda teise organisatsiooni riigil ei ole võimalik saada UNESCO liikmeks kui ta ei kuulu ÜROsse 3. Regionaalsed piirangud Euroopa Liitu ei saa kuuluda riik, mis ei paikne Euroopas 4. Tegevusalast tulenevad piirangud OPECisse ei saa kuuluda riik, mis ei tooda ega ekspordinaftat 5. Ideoloogilised-kultuurilised Islamimaade Konverentsi ei saa kuuluda mitte-islami riik 6. Arengutasemest tulenevad piirangud, mis on eelkõige majanduslikud OECDsse ei saa kuuluda väga madala arengutasemega riigid 7. Riigi enda soov liikmeks saada või organisatsiooni poolne kutse

Organisatsioonist on võimalik lahkuda kas vabatahtlikult või sunniviisiliselt riik heidetakse välja, kuna täitmata näiteks majanduslikud kohustused.                                     

2. Valitsustevälised rahvusvahelised organisatsioonid

Valitsustevälised rahvusvahelised organisatsioonid on rahvusvahelised valitsustest sõltumatu organisatsioonid. Nende liikmeteks on eraisikud või nendest koosnevad grupid. Valitsusvälised organisatsioonid ei ole rahvusvahelise õiguse subjektid, vaid on tavaliselt riigisisese õiguse alusel moodustatud. Eestis on nende õiguslikuks vormiks tavaliselt mittetulundusühing või sihtasutus. Valitsusvälised organisatsioonid eksisteerivad ühiskondlikul, erialasel, erakondlikul või muul alusel. Nendel organisatsioonidel võib olla ka oma maa valitsuse toetus ning finantsabi, ent tavaliselt kaetakse kulud liikmete sissemaksetest, majandustegevusest saadud tuludest, annetustest jne. Praegu tegutseb umbes 5500 valitsustevälist rahvusvahelist organisatsiooni, mis moodustavad ligi 90% kõigist rahvusvahelistest organisatsioonidest.

Kuigi valitsustevälised rahvusvahelised organisatsioonid on laialt levinud terves maailmas, on nende mõju suurem arenenud riikides kui arengumaades. Selle põhjenduseks on see, et arenenud riikide pluralistlik poliitiline süsteem soosib oma kodanike osalemist sellistes organisatsioonides. Sellepärast on suurem osa rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeid pärit pigem Põhjast kui Lõunast. Üks tuntumaid rahvusvahelisi valitsustevahelisi organisatsioone on Rahvusvaheline Olümpiakomitee, talle järgneb Rahvusvaheline Punane Rist.

Mõnikord liigitatakse ka hargmaised korporatsioonid multinational corporations – MNG valitsusväliste rahvusvaheliste organisatsioonide alla, mis ei ole mittetulunduslikud organisatsioonid. Näiteks kuuluvad siia kategooriasse McDonalds, Sony ja The Coca-Cola Company.

                                     

2.1. Valitsustevälised rahvusvahelised organisatsioonid Ajalugu

Esimeseks valitsusteväliseks organisatsiooniks väidetakse olevat Roosiristlased asutatud aastal 1694, aga ka vaimulikud ordud, mis tegutsesid juba u 1100. aastal ja mille ülesandeks oli kaitsta palverännakule läinud inimesi. Samuti nagu valitsustevahelised rahvusvahelised organisatsioonid, kasvasid ka valitsustevälised rahvusvahelised organisatsioonid nii 19. kui ka 20. sajandil väga jõudsalt ja tänapäeval on sellised organisatsioone ligikaudu 5500. 55% tegutsevatest rahvusvahelistest organisatsioonidest on alustanud tegevust pärast 1960. aastat.                                     

2.2. Valitsustevälised rahvusvahelised organisatsioonid Valitsusteväliste organisatsioonide rahastamine

Üldjuhul saavad valitsustevälised organisatsioonid oma kulud liikmete sissemaksetest, majandustegevusest saadud tuludest ja/või annetustest. Vahel osutab ka riik finantsabi. Eestis puuduvad siiani andmed, mis kajastaksid INGO-de nn kolmanda sektori rahastamise ja muu majandustegevuse tegelikku mahtu. Küsitluste ning eelarvestatistika kaudu on siiski võimalik teha kaudseid järeldusi suurusjärkude kohta. Heategevuslikku annetamist 1996. aastal uurinud Jüri Kruusvall hindas Eesti saja suurima ettevõtte rahaliste annetuste mahtu umbes 23 miljonile kroonile. Samas läksid need annetused suures osas valdkondadesse, kus põhirolli täidavad kas väljapaistvad üksikisikud tippsport, kõrgkultuur või avaliku võimu institutsioonid. Seega kulub ainult osa, arvatavalt väiksem osa, nimetatud summast INGO-de rahastamisele. Teisalt on teiste, väiksemate ettevõtete arv ja seega ka potentsiaalne annetamisvõime üpris suur, kuid INGO-de rahastamise seisukohast on see veel seni läbiuurimata teema.

Valitsusväliste organisatsioonide endi andmetel ei ole aga kõige suuremaks tulude allikaks ei riik, kohalikud omavalitsused ega erasektor. Ka osutub välismaine rahastamine ootamatult väheste organisatsioonide jaoks oluliseks. 2001. aasta uurimus kinnitab, et välismaine rahastamine on ainult harvade organisatsioonide jaoks väga tähtis. Kõige olulisemaks tuluallikaks on antud uurimuse põhjal liikmemaksud, teiseks riigi ja kohalike omavalitsuste toetused.                                     
 • Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon inglise keeles International Civil Aviation Organization, lühend ICAO on asutatud 7. detsembril 1944
 • Rahvusvaheline gaidide organisatsioon WAGGGS on üleilmne ühendus, mis koosneb 150 riigist pärit tüdrukutele orienteeritud ja ainult tüdrukutest koosnevatest
 • tähenduste kohta vaata lehekülge iso. Rahvusvaheline Standardimisorganisatsioon ehk ISO on rahvusvaheline organisatsioon mis tegeleb kõikide valdkondade standardimisega
 • keeles ka Rahvusvaheline Astronoomiaühing, Rahvusvaheline Astronoomia Liit on rahvusvaheline organisatsioon mis ühendab kutselisi astronoome üle maailma
 • Alliance Française on rahvusvaheline organisatsioon mille eesmärk on edendada ja toetada prantsuse keele ja kultuuriga seotut nii kodu - kui ka välismaal
 • Rahvusvaheline Geoloogiaühing on 1961. aastal asutatud rahvusvaheline valitsusväline organisatsioon mis koordineerib riigipiire ületavate geoloogiliste
 • Rahvusvaheline kõrgemate auditeerimisasutuste organisatsioon on 1953. aastal Kuuba pealinnas Havannas 34 asutajaliikme poolt moodustatud ülemaailmne valitsusasutuste
 • Valitsusväline organisatsioon lühend VVO inglise keeles non - governmental organisation, lühend NGO ehk vabaühendus on rahvusvaheline või sisemaine valitsustest
 • keeles Organisation internationale du travail on rahvusvaheline ÜRO alluvuses tegutsev organisatsioon milles tegeletakse eelkõige rahvusvaheliste tööstandardite