ⓘ Ringo Ringvee. 1986–1991 õppis Ringvee EELK Usuteaduse Instituudis, 1989–1990 Eesti Humanitaarinstituudis ja 1990–1998 Helsingi Ülikoolis. 1998. aastal kaitses ..

                                     

ⓘ Ringo Ringvee

1986–1991 õppis Ringvee EELK Usuteaduse Instituudis, 1989–1990 Eesti Humanitaarinstituudis ja 1990–1998 Helsingi Ülikoolis.

1998. aastal kaitses ta Helsingi Ülikoolis magistriväitekirja "Marcus Garveys Discourse in the History of the Rastafari Movement" juhendaja Raimo Harjula.

2003–2011 oli ta Tartu Ülikooli teoloogiadoktorant. 2011. aastal kaitses Ringvee samas doktoriväitekirja "Riik ja religioon nõukogudejärgses Eestis 1991–2008" juhendajad Riho Altnurme ja Tarmo Kulmar, oponent Merilin Kiviorg. Tema teadustöö põhisuunad on ühiskonna sekulariseerumine deinstitutsionaliseerumine ja dekristianiseerumine ning religioon Eestis uusajast tänapäevani.

                                     

1. Töökäik

1999. aastast on ta siseministeeriumi usuasjade osakonna nõunik. Ta on olnud ka võrdleva usundiloo lektor Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilises Seminaris.

                                     

2. Kirjandus ja muusika

Kirjandusse tuli Ringvee 1989. aastal luulekoguga "Linnud mustmühisevast majast", mis ilmus luulekassetis "Kassett 88" koos Tõnu Trubetsky, Karl Martin Sinijärve ja Märt Väljatagaga. Tema teine luulekogu "Aken ümber mere" ilmus 1991. aastas Helsingis 150 eksemplaris. Hilisemad raamatud on ilmunud omal käel mõnes eksemplaris, küll on Ringvee avaldanud luuletusi ajakirjas Vikerkaar.

Reggae -muusika huvilisena on ta juhtinud muusikasaateid, sealhulgas Eesti Raadio teise programmi Raadio 2 saadet "Reggae Power".

                                     

2.1. Kirjandus ja muusika Raamatud

 • "Linnud mustmühisevas majas" 1989 luulekogu
 • "Aken ümber mere" 1991 luulekogu
 • Au, I.; Ringvee, R. "Usulised ühendused Eestis" Tallinn: MTÜ Allika kirjastus, 2007
 • "Erinevad religioonid Eestis" Põhikooli valdkonnaraamat. Sotsiaalained. 1–6. Tallinn: Haridusministeerium, 2011
 • Au, I.; Ringvee, R. "Kirikud ja kogudused Eestis" Tallinn: Ilo, 2000
 • "Riik ja religioon nõukogudejärgses Eestis 1991–2008" Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011
                                     

2.2. Kirjandus ja muusika Artikleid

 • "Eesti ühiskonna religioosne mitmekesisus" Eesti Ajalooõpetajate Seltsi Suvekooli materjalid 86–92. Tallinn: Eesti Ajalooõpetajate Selts, 2007
 • "Is Estonia really the least religious country in the world?" The Guardian, 2011
 • Ringo Ringvee: Eesti õigeusu lugu, Postimees, 14. juuni 2013
 • "Religioon on nagu keel" Eesti Kirik, 1/2011
 • "Saateks" William Blakei "Traktaadid religioonist", Akadeemia 4/2010, lk 656–657
 • "Ethnic and Religious Pluralism in Estonia" Lennuk, 33, 24 – 25, 2011
 • "Rahvaloendusest ja usust ehk lilla leegi hoidjate vennaskonnast ja Jedi rüütlite religioonist" Delfi, 18. jaanuar 2012
 • "Ristiusu kohtumine teiste vaimsete praktikatega – Eestimaa kogemus" Rmt: Jõks, Eerik Toim. Astu alla rahva hulka. Artikleid ja arutlusi Eesti elanikkonna vaimulaadist. 271–282. Tallinn: Eesti Kirikute Nõukogu, 2011
 • "Religioon. Kirikud ja usuelu" Eesti Entsüklopeedia 76–81. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2002
 • Diplomaatia nr 64, detsember 2008
 • "Sallivus ja religioon Eestis" Virumaa Teataja, 14.07.2007
 • "Kariibi kultuur. Postkoloniaalne lugemine" Vikerkaar, 7, 80 – 88, 2000
 • "Jehoova tunnistajad Eestis" Mäetagused, Elektrooniline ajakiri, 52, 161−176, 2012
 • "Õiguslikest aspektidest ja usulistest vähemustest nõukogudejärgsetes Balti riikides." Rmt: Pädam, T.; Lahe, J. Toim. "Minu Issand ja minu Jumal! Pühendusteos dr. theol. Toomas Pauli 70. sünnipäevaks" lk 146–158. Tallinn: EELK Usuteaduse Instituut, 2009
 • "Hare Krišna ja Eesti" Mäetagused. Elektrooniline ajakiri, 49, 171 – 178, 2011


                                     

3. Välislingid

 • "Ministeeriumi nõunik: Eesti religioonipilt on kirju" ERR, 06.01.2012
 • Tutvustus ajalehes The Guardian
 • "Religioon mõjutab ka uskmatut" EPL, 5. september 2009 intervjuu
 • Ringo Ringvee Eesti Teadusinfosüsteemis
                                     
 • ja luterlased. Eesti siseministeeriumi usuasjade osakonna nõuniku Ringo Ringvee sõnul pole Eestis religioon poliitilises või ideoloogilises mõttes kunagi
 • reggae - ragga - ja dancehall - kultuuri arendav sündmus Eestis. Seda korraldavad Ringo Ringvee Tarrvi Laamann, J.O.C. ja Dice Rudy. Bashment Eesti koduleht
 • tutvustatakse ja mängitakse reggae - stiilis muusikat. Saade läheb eetrisse neljapäeviti kell 20.00 - 21.00. Saatejuhid Ringo Ringvee Dice Rudy ja Tarrvi Laamann.
 • Raamat väljaandes 1989. aastal. Kassetis debüteerisid neli autorit: Ringo Ringvee - Linnud mustmühisevast majast Karl Martin Sinijärv - Kolmring
 • struktuuriüksuseks ja aastast 1997 kannab nime usuasjade osakond. Ilmo Au & Ringo Ringvee 2007. Usulised ühendused Eestis. MTÜ Allika Kirjastus. Lk 11 - 12 Usuasjade
 • tutvustavaid üritusi Bashment 2003. aastast juhib Laamann koos Ringo Ringvee ja Dice Rudyga Raadio 2 - s raadiosaadet Bashment FM 2016. aastal
 • 2004 Kirikud ja kogudused Eestis Miniteatmik. Koostajad Ilmo Au, Ringo Ringvee Tallinn, 2000 Õigeusu kiriku asutused ja kogudused õigeusu kiriku
 • seriaalis Tuulepealne maa. Ei ole sõda noortele meestele. 2013 2014 Ringo Ringvee Lenni ja Kizoo 2014 Avtandil Varsimašvili Armastan Armastan Armastan
 • Tervis, 9. aprill 2015 Kaitseressursside Amet. Asendusteenistus Ringo Ringvee Jehoova tunnistajad Eestis Jehoova tunnistajad kogu maailmas: Eesti
 • mis ilmus luulekassetis Kassett 88 koos Karl Martin Sinijärve, Ringo Ringvee ja Märt Väljatagaga. Hiljem on ta avaldanud peamiselt proosat, samuti