ⓘ Liv-, est- und kurländisches Urkundenbuch on aastail 1853–1914 ja uuesti alates 2018. aastast välja antav Vana-Liivimaa allikapublikatsioon. Ürikuteraamatu välj ..

                                     

ⓘ Liv-, est- und kurländisches Urkundenbuch

Liv-, est- und kurländisches Urkundenbuch on aastail 1853–1914 ja uuesti alates 2018. aastast välja antav Vana-Liivimaa allikapublikatsioon.

Ürikuteraamatu väljaandmise algataja ja esimese kuue köite väljaandja oli Friedrich Georg von Bunge, need sisaldavad peale originaaltekstide veel saksakeelseid regeste ka dokumentide kohta, mille algtekst pole säilinud. Esimesed kuus köidet on trükitud Heinrich Laakmanni trükikojas Tartus. Raamatu väljaandmine katkes Esimese maailmasõja puhkemise tõttu. Esimese jao 13. köide ilmus 2018. aastal Kölnis. Raamatu köidetest on hiljem tehtud kordustrükke.

Aastate 1304–1472 ja 1494–1510 kohta on ilmunud paralleelne allikapublikatsioon Akten und Rezesse der livländischen Ständetage Liivimaa seisustepäevade aktid ja retsessid; 3 köites, selle 3. köide lõppeb aastaga 1535.

 • 13. köide Köln, 2018: dokumendid aastaist 1472–1479, väljaandjad Klaus Neitmann, Matthias Thumser
 • IV köide Reval, 1859: dokumendid aastaist 1394–1413
 • VI köide Riga, 1873: esimese viie köite täiendused
 • 9. köide: dokumendid aastaist 1444–1449, väljaandja Philipp Schwarz
 • 12. köide: dokumendid aastaist 1460–1472, väljaandja August von Bulmerincq
 • I köide Reval, 1853: dokumendid aastaist 1093 Tallinna tsistertslaste kloostri vaidlusalune asutamisürik–1300
 • 7. köide: dokumendid maist 1423 kuni maini 1429, väljaandja Hermann Hildebrand
 • III köide Reval, 1857: dokumendid aastaist 1368–1393; esimese kahe köite täiendused
 • 11. köide: dokumendid 29. augustist 1449 kuni 1459. aastani, väljaandjad Hermann Hildebrand, Philipp Schwarz, Leonid Arbusow
 • V köide Reval, 1867: dokumendid aastaist 1414–1423
 • 8. köide: dokumendid maist 1429 kuni 1435. aastani, väljaandja Hermann Hildebrand
 • 14. köide 2019: dokumendid aastaist 1480–1483, väljaandjad Christian Gahlbeck, Klaus Neitmann, Madlena Mahling
 • II köide Reval, 1855: dokumendid aastaist 1301–1367

1900. aastal alustati teist jagu ehk sarja Zweite Abtheilung, mis algas ordumeister Wolter von Plettenbergi võimuletulekuga 1494. aastal:

 • 3. köide: dokumendid 1. jaanuarist 1506 kuni 31. detsembrini 1510, esimese kahe köite täiendused 4. septembrist 1494 kuni 1517. aastani, väljaandjad Hermann Hildebrand, Philipp Schwarz, Leonid Arbusow vanema surma järel jätkas tööd tema poeg Leonid Arbusow noorem, August von Bulmerincq
 • 1. köide: dokumendid 25. maist 1494 kuni 30. detsembrini 1500, väljaandjad Philipp Schwarz, Leonid Arbusow
 • 2. köide: dokumendid 31. detsembrist 1500 kuni 1505. aastani, väljaandjad Philipp Schwarz, Leonid Arbusow
                                     
 • allikapublikatsiooni Liv - est - und kurländisches Urkundenbuch toimetamise ja väljaandmise jätkamine. Samuti andis ta välja publikatsiooni Akten und Rezesse der
 • Leipzig: Breitkopf und Härtel 1879 Digitaalselt teavik Friedrich Georg von Bunge E - kataloogis ESTER Liv - est - und kurländisches Urkundenbuch Digiteeritud
 • eraväljaanded ja venekeelsed täiendused kuni 1914. aastani. Liv - est - und kurländisches Urkundenbuch Toomas Anepaio. Tuntud tundmatu seadus. Balti eraseaduse
 • Liv - Est - und Kurländisches Urkundenbuch 13. kd. Christian Gahlbeck, Klaus Neitmann, Madlena Mahling: Liv - Est - und Kurländisches Urkundenbuch 1480 1483
 • Bunge, Liv - Esth - und Curländisches Urkundenbuch nebst Regesten Klaus Neitmann, Matthias Thumser, Madlena Mahling: Liv - Est - und Kurländisches Urkundenbuch
 • Christian Gahlbeck, Klaus Neitmann, Madlena Mahling: Liv - Est - und Kurländisches Urkundenbuch 1480 1483. 14. kd Catholic Hierarchy andmebaas. Tiina
 • Folianten. Toimetanud Stefan Hartmann. Köln: Böhlau, 1999. Liv - Est - und Kurländisches Urkundenbuch nebst Regesten. Abteilung 2. Band 1, Ende Mai 1494 1500