ⓘ Ain Riistan lõpetas 1991 Tartu Õhtukeskkooli, 1995 Kõrgema Usuteadusliku Seminari ja 1997 Tartu Ülikooli usuteaduskonna. 1999. aastal kaitses ta Tartu Ülikooli ..

Epistel

Epistel on manitsev või etteheitev pikem kõnelus, noomituskõne; õpetuskõne, õpetussõnad. Religioosses kontekstis tähendab epistel apostli kirja; jumalateenistusel ettelugemiseks välja valitud pala apostlite kirjadest. Uue Testamendi kirjadele viidatakse enamasti kui epistlitele. Paulusele traditsiooniliselt omistatud kirju nimetatakse pauliinlikeks epistliteks ja teisi kirju katoliiklikeks üldised.

                                     

ⓘ Ain Riistan

Ain Riistan lõpetas 1991 Tartu Õhtukeskkooli, 1995 Kõrgema Usuteadusliku Seminari ja 1997 Tartu Ülikooli usuteaduskonna.

1999. aastal kaitses ta Tartu Ülikooli usuteaduskonnas väitekirjaga "Antiookia Ignatiose kristoloogia käsitletuna ajaloolistes seostes postliberaalse teoloogia perspektiivis" teoloogiamagistri mag. theol kraadi. 2011. aastal kaitses ta samas teaduskonnas teoloogiadoktori dr. theol kraadi. Tema väitekirja teema oli Ajalooline Jeesus: teaduse probleem religiooni kontekstis", juhendajad Anne Kull ja Peeter Torop.

Riistan oli 1995–2001 Kõrgema Usuteadusliku Seminari süstemaatilise teoloogia ja võrdleva usundiloo lepinguline õppejõud, aastast 2001 süstemaatilise teoloogia lektor, 1998–1999 Sisekaitse Akadeemia erakorraline lektor, aastast 2001 Tartu Teoloogia Akadeemia Uue Testamendi lektor, 1997–1999 TÜ sotsiaalteaduskonna semiootikaosakonna õppeülesande täitja, 1997–2002 TÜ usuteaduskonna õppeülesande täitja, aastast 2002 Uue Testamendi lektor. 1996–1997 täiendas end Tšehhis International Baptist Theological Seminarys ja Praha Karli Ülikooli protestantlikus teoloogiateaduskonnas. Akadeemilise Teoloogia Seltsi liige 1999, aastast 2002 esimees, aastast 2003 Usuteadusliku Ajakirja peatoimetaja, Eesti Akadeemiline Usundiloo Seltsi liige 2006, koordineerinud TÜ-s religiooniantropoloogia eriala väljaarendamist.

                                     

1. Teoseid

 • Living with the Sermon of the Mount. An Uncomfortable Presence of Transcendence. // FARG 36 2003
 • Some Thoughts about Stupidity: The Case of Theophilus of Antioch. // Forschungen zur Anthropologie und Religionsgeschichte FARG 33 1999
 • Aspects of Identity-Related Bible Reading: Estonian Churches in the Wake of Referendum about Estonia Joining the EU. // FARG 40 2006.
 • Was the Concept of the Son of Man Abandoned, and Why? // FARG 34 2001
 • Terroritekstid Piiblis. Religioon ja poliitika. // Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused. Toim 4 2005
 • Kultuurilis-lingvistilisest religioonikäsitlusest varakristliku kristoloogia näitel. // Via Theologica 2 1999
 • Mõistujutt kahest pojast: Mt 21.28-32 erinevad tekstivariandid ja nende mõistmise võimalused. // Usutead Ajakiri 51 2003 1
                                     
 • uustõlkeid. Sarja toimetajad on Urmas Nõmmik peatoimetaja Amar Annus ja Ain Riistan toimetuskolleegiumi liikmed Kalle Kasemaa, Marju Lepajõe, Juha Pakkala
 • koosseisu kuulusid Humaniora valdkonnast Birute Klaas - Lang, Art Leete, Ain Riistan ja Anti Selart, Medicina valdkonnast Hele Everaus, Margus Lember, Ruth
 • sissejuhatava lausega kirja peateema kohta. Epistel Vaadatud 19.10.2019. Ain Riistan Silmahimu. Piibli väljendid eesti keeles Teekäija, 02.2009. Vaadatud
 • kasutas karismaatikute mõistet üldiselt ilma viiteta kristlusele Ain Riistan nimetab neid karismaatilisteks kerjusteks Juudamaa ja Galilea külades
 • nimekatest teadlastest liitunud Meelis Friedenthal, Roland Karo, Enn Kasak, Ain Riistan Erki Tammiksaar, jpt. Alates 2003. aastast korraldab teaduse ja religiooni
 • 1964 Kostadinka Kuneva, bulgaaria päritolu Kreeka poliitik 1965 Ain Riistan eesti teoloog 1966 Rainer Nõlvak, eesti ettevõtja ja sportlane 1967
 • Hiob, Toomas Paul ja Indrek Jürjo 2006 Ajalooline Jeesus. Vestlus Ain Riistan Arne Hiob ja Marek Tamm 2007 Lähis - Ida usundite jumalapilt I. Vestlus
 • Hannele Päiviö Erhard von Queis Raivo J. Raave Walter Rauschenbusch Ain Riistan Ringo Ringvee Albrecht Ritschl Priit Rohtmets Jalāl - ad - Dīn Rūmī Kaide