ⓘ Loodus ja Matemaatika oli aastatel 1959–1975 Eesti Looduseuurijate Seltsi täppisteaduste sektsiooni välja antud alusteadusteteemaline kogumike sari. Kokku ilmus ..

                                     

ⓘ Loodus ja Matemaatika

Loodus ja Matemaatika oli aastatel 1959–1975 Eesti Looduseuurijate Seltsi täppisteaduste sektsiooni välja antud alusteadusteteemaline kogumike sari. Kokku ilmus 8 köidet, mille trükiarv jäi vahemikku 600–1000.

Kogumiku kolm esimest köidet anti välja pealkirjaga "Loodus ja Matemaatika". Neljas köide kandis pealkirja "Päike, Maa ja atmosfäär", viies köide "Nõukogude Eesti füüsikute töömailt", kuues "Osakeste ja valguse maailmast", seitsmes "Tähed: teooria ja tegelikkus" ning kaheksas köide "Kristall ja valgus".

                                     
  • loodus - ja tehnoloogiateaduskond moodustati 2008. aastal TÜ füüsika - keemiateaduskonna, TÜ bioloogia - geograafiateaduskonna, TÜ Eesti Mereinstituudi ja
  • ning õppekavade ja teadusvaldkondade kirjeldamiseks. LTT valdkond ehk loodus - ja täppisteaduste ja tehnoloogia valdkond hõlmab matemaatika füüsika, keemia
  • Ülikooli loodus - ja täppisteaduste valdkonna instituut. Instituut loodi 1946. aastal kui Eesti NSV Teaduste Akadeemia Füüsika, Matemaatika ja Mehaanika
  • üldtopoloogia, keeleteadus, matemaatika ajalugu, matemaatiline poeetika, semiootika ning matemaatika rakendused loodus - ja sotsiaalteadustes. Publikatsioonid
  • loodusteadusteks ja humanitaarteadusteks ning neid vastandatakse formaalteadustele ehk ideaalteadustele näiteks loogika ja matemaatika mis töötavad
  • ja professorina ning matemaatika - loodusteaduskonna dekaanina, olles ka ametiühingukomitee abiesimees. Saksa okupatsiooni ajal vabastati ta dekaani ja
  • geofüüsik ja meteoroloog. Aleksander Ohu oli talupidaja poeg. Lõpetas 1921 Tallinna Rahvaülikooli Seltsi Eragümnaasiumi, õppis 1922 34 TÜ matemaatika - loodusteaduskonnas
  • Kasvatuse Seltsi Tütarlaste Gümnaasiumi ja aastal 1941 Tartu Ülikooli matemaatika - loodusteaduskonna botaanika alal cum laude, aastal 1942 kaitses ta mag
  • asutajaliikmeid. Õppis aastatel 1947 1949 Tartu Riiklikus Ülikoolis matemaatika - loodusteaduskonnas ja 1949 1952 Moskva Riiklikus Ülikoolis bioloogia - mullateaduskonnas
  • Loodus 1924 Oskar Pärli koostaja toimetaja Matemaatika sõnastiku täiendused ja muudatused Matemaatika õpetamise komisjon 1927 Oskar Pärli, Ruumi algõpetus