ⓘ Eesti Põllumeeste Keskliit oli 1990. aastal asutatud katusorganisatsioon, mis ühendas põllumajandustootjaid, kes tootsid üle 70 % Eesti põllumajandus­toodangust ..

                                     

ⓘ Eesti Põllumeeste Keskliit

Eesti Põllumeeste Keskliit oli 1990. aastal asutatud katusorganisatsioon, mis ühendas põllumajandustootjaid, kes tootsid üle 70 % Eesti põllumajandus­toodangust.

8. juunil 2017 ühines Keskliit Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojaga.

Keskliidu eesmärgid olid põhikirja järgi muu hulgas Eesti põllumajanduse ja maaelu edendamine, keskliitu kuuluvate liikmete majanduslike ja erialahuvide kaitsmine, ühistegevuse arendamine, keskkonnasõbralikule ja loodussäästlikule majandamisele kaasa aitamine.

Eesti Põllumeeste Keskliidu liikmeteks on maakondlikud organisatsioonid ja erinevate põllumajan­dusharude üleriigilised ühendused.

                                     
  • Põllumeeste Keskliit Tartu Eesti Põllumeeste Selts Tallinna Eesti Põllumeeste Selts Eesti entsüklopeedia. 7. köide: NÕUK RAH. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus
  • liidu kohta vaata artiklit Eesti Vedurimeeste Kutseliit. Eesti Vabadussõjalaste Keskliit lühendid EVKL ja EVK on Eesti poliitiline organisatsioon
  • Keskerakond Eesti Rahvameelne Eduerakond Eesti Demokraatlik Erakond 1917 Eesti Rahvuslaste Keskliit Eesti Rahvuslik Eduerakond Eesti Rahvusliku Sõltumatuse
  • võivad esitada Eesti Põllumajandus - Kaubanduskoda, Eestimaa Talupidajate Keskliit MTÜ Viljeluspäevad, Eesti Taimekasvatuse Instituut, Eesti Seemneliit ja
  • ühines Põllumeeste Koguga, nii sündis Rahvuslik Konservatiivne Partei Põllumeeste Kogu. MRP - AEG Molotov - Ribbentropi Pakti Avalikustamise Eesti Grupp
  • asutati Eesti Ametiühingute Keskliit 1992 Rahvarinde IV kongress otsustas liikumist jätkata. 1992 taastati Põllumeeste Kogu. 1994 Eesti Vabariigi
  • lühendas märkimisväärselt Tallinna - Pärnu liini pikkust. 1928 Eesti Spordi Keskliit kinnitas Amsterdami olümpiaks ettevalmistuse eelarve 238 000 marka
  • Rahvarinne, Eestimaa Talupidajate Keskliit ja Eesti Maaliit EML Uue partei eesmärgiks oli liita kokku talunike ühendus ja Eesti Maaliit EML kes küll hiljem