ⓘ Eesti Keskerakond on Eesti partei, mis loodi 1991. aastal Rahvarinde baasil. Alates 1990. aastate lõpust kuni 2019. aasta kevadeni püsis erakonna populaarsus st ..

Keskpartei

Keskpartei on mitme maailma partei nimi: Keskpartei Centre Party, Iirimaal tegutsenud partei, üks Fine Gaeli moodustajatest Saksa Keskpartei ehk Saksa Tsentrumipartei Deutsche Zentrumspartei, Saksamaa kristlik erakond Keskpartei ehk Tsentrumipartei Senterpartiet, Norra tsentristlik agraarpartei Keskpartei Centre Party, Nauru mitteformaalne partei Keskpartei Centerpartiet, Rootsi sotsiaalliberaalne agraarpartei Keskpartei Centre Party, Jersey partei Keskpartei Mifleget Hamerkaz; מפלגת המרכז, Iisraelis tegutsenud partei Keskpartei Midflokkurin, Fääri saarte partei

Tsentrumipartei

Tsentrumipartei on mitme partei nimi: Keskpartei ehk Tsentrumipartei Senterpartiet, Norra tsentristlik agraarpartei Saksa Keskpartei ehk Saksa Tsentrumipartei Deutsche Zentrumspartei, Saksamaa kristlik partei

Intressipuhkus

Kodulaenu intressipuhkus on riiklikult garanteeritav tagastatav toetus ehk laen peredele, kellel töökoha kaotamise tõttu eluasemelaenu tagasimaksmisega raskusi. Erinevalt panga pakutavast maksepuhkusest võimaldab intressipuhkus leevendust ka intressi tasumisest, mis laenu tagasimakse alguses moodustab tagasimakse summast olulise osa.

                                     

ⓘ Eesti Keskerakond

Eesti Keskerakond on Eesti partei, mis loodi 1991. aastal Rahvarinde baasil.

Alates 1990. aastate lõpust kuni 2019. aasta kevadeni püsis erakonna populaarsus stabiilselt suhteliselt kõrge. Partei pikaajalise liidri Edgar Savisaare vahetas 2016. aastal välja Jüri Ratas. 2019. aasta Riigikogu valimistel sai Keskerakond 23.8% häältest ja 26 kohta parlamenti.

Keskerakonna ideoloogiat on kirjeldatud vasaktsentristliku, populistliku ja sotsiaalliberaalsena. Partei toetajaskonna moodustavad ennekõike madalama sissetulekuga inimesed ja vene emakeelega inimesed.

                                     

1. Ajalugu

Keskerakond kasvas välja Rahvarindest ja asutati 12. oktoobril 1991. Esimeheks sai Edgar Savisaar. Kuni 17. aprillini 1993 kandis partei nime Eesti Rahva-Keskerakond.

1992. aasta Riigikogu valimistel osaleti valimisliidu Rahvarinne nimekirjas, mis sai 12.5% häältest. 1993. aasta kohalikel valimistel osaleti oma nimekirjaga 6 omavalitsuses. 1994. aastal liitus Keskerakonnaga Eesti Ettevõtjate Erakond. 1995. aasta Riigikogu valimistel saadi 14.2% häältest ja 16 kohta parlamenti ning osaleti valitsuskoalitsiooni loomises Tiit Vähi teine valitsus.

1995. aastal leidis aset ka nn Lindiskandaal, kus partei liidrit ja sel ajal siseministri ametis olnud Savisaart süüdistati teiste poliitikutega peetud erakõneluste lindistamises. Savisaar sunniti tagasi asuma. Järgnes sisetüli erakonnas ja uueks juhiks valiti Andra Veidemann. Partei tuumik jäi aga lojaalseks Savisaarele ning jätkunud sisevastuolud lõppesid sellega, et Veidemanni leer lahkus 1996. aastal Keskerakonnast ja asutas uue partei Arengupartei. Keskerakonna etteotsa naasis Savisaar. Kuigi skandaal oli andnud tõsise löögi erakonna mainele ja populaarsusele, hakkas selle toetus peagi taastuma. 1996. aasta kohalikel valimistel osaleti oma nimekirjaga 8-s ja valimisliidus 2 omavalitsuses. 1997. aastal liitus Keskerakonnaga Õigusliku Tasakaalu Erakond ning 1998. aastal Erakond Eesti Rohelised ja osa Eesti Rojalistliku Partei liikmeid.

On hinnatud, et alates 1990. aastatest kuni vähemalt 2012. aastani oli Eesti parteisüsteemi peamine poliitiline ja ideoloogiline konflikt vastasseis Keskerakonna ja Isamaaliidu kui vastavalt Rahvarinde ja Eesti Komitee peamiste järglasparteide vahel. Keskerakonnaga ühte leeri on selles vastasseisus paigutatud ka Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda ja Rahvaliitu.

Alates 1990. aastate lõpust on toetus erakonnale olnud stabiilselt suhteliselt kõrge, kuid valitsuse moodustamises on osaletud suhteliselt harva, sest parempoolsed erakonnad on tavaliselt teatanud, et nad ei taha Savisaarega koostööd teha ja eelistavad koalitsiooni sõlmimisel teisi parteisid.

1999. aasta Riigikogu valimised Keskerakond võitis, saades 23.4% häältest ja 28 kohta parlamenti. 1999. aasta kohalikel valimistel osaleti oma nimekirjaga 65-s ja valimisliidus 6 omavalitsuses. 2002. aasta kohalikel valimistel osaleti oma nimekirjaga 157 omavalitsuses. 2002.–2003. aastal osaleti valitsuskoalitsioonis Siim Kallase valitsus. 2003. aastal oli Keskerakond taas Riigikogu valimiste edukaim partei, saades 25.4% häältest ja 28 kohta.

2004. aastal avaldasid mõned tuntud keskerakondlased peamiselt endised ministrid 2002–2003 valitsusest rahulolematust parteis levinud Euroopa Liidu vastaste hoiakute ja Savisaare autoritaarse juhtimisstiiliga. Konflikt lõppes nende erakonnast lahkumise ja Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda astumisega. Keskerakonna populaarsusele ja mainele põhjustas see siiski vaid ajutise tagasilöögi. Keskerakond on oma tegutsemisajal läbi elanud veel teisigi skandaale, kuid neilgi on partei populaarsusele olnud suhteliselt väike mõju. Politoloog Tõnis Saartsi hinnangul on skandaale, tagasilööke, sisemisi kriise ja negatiivset meediakajastust aidanud üle elada erakonna arvukas lojaalne tuumikvalijaskond, mille olemasolu tuleneb sellest, et Keskerakond esindab Eesti poliitika peamisi sotsiaalseid lõhesid etnilist ja sotsiaal-majanduslikku konflikti, ning Savisaare karismaatilisest isiksusest ja isiklikust populaarsusest.

2005. aasta kohalikel valimistel osaleti oma nimekirjaga 168 omavalitsuses ja valituks osutus 510 nende kandidaati. 2005. aastal ühines Keskerakonnaga Eesti Pensionäride Erakond. Aastatel 2005–2007 kuulus Keskerakond taas valitsuskoalitsiooni Andrus Ansipi esimene valitsus. 2007. aasta Riigikogu valimistel sai Keskerakond 26.1% häältest ja 29 kohta Riigikokku. 2009. aasta kohalikel valimistel osaleti oma nimekirjaga 204 omavalitsuses, valituks sai 524 kandidaati. 2000. aastatel laiendati parteiorganisatsiooni, nii linnades kui maapiirkondades ehitati üles tugev kohalike osakondade võrgustik. 2000. aastatel jäädi liikmete arvult maha vaid Rahvaliidust, hiljem saadi selles osas aga Eesti suurimaks erakonnaks.

2011. aasta Riigikogu valimistel saadi 23.3% häältest ja 26 kohta parlamenti. 2013. aasta kohalikel valimistel osaleti oma nimekirjaga 192 omavalitsuses, valituks osutus 428 kandidaati. 2015. aasta Riigikogu valimistel saadi 24.8% häältest ja 27 kohta.

2016. aastal sai partei esimeheks Jüri Ratas ning Keskerakond moodustas koos Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja IRL-iga uue valitsuskoalitsiooni Jüri Ratase esimene valitsus. 2017. aasta kohalikel valimistel said Keskerakonna nimekirjad üleriigiliselt kokku 27.3% häältest.

2019. aasta Riigikogu valimistel sai Keskerakond 23.1% häältest ja 26 kohta Riigikokku. Loodi uus valitsus koos Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna EKRE ja Isamaaga. Partei populaarsus pärast valimisi ja valitsuse moodustamist langes, eriti mitte-eestlaste seas. Kantar Emori maikuise küsitluse järgi oli Keskerakonna toetajaid 15.3%, mis on madalaim tulemus pärast 1990. aastaid. Tõnis Saartsi hinnangul tingis selle EKRE kaasamine võimuliitu, mis oli eriti vastuvõetamatu partei venekeelsetele valijatele. Erakonna toetuse veelgi madalamale langemist Saarts tõenäoliseks siiski ei pidanud.

2019. aasta Euroopa Parlamendi valimistel sai Keskerakond 14.4% häältest, mis andis 1 saadikukoha Yana Toom. Politoloogide Piret Ehini ja Liisa Talvingu arvates seletab partei häältesaagi märgatavat langust Riigikogu valimistega võrreldes Keskerakonna valijate rahulolematus koalitsiooni moodustamisega paremäärmusliku EKRE-ga. Seda tõlgendust kinnitavad Ehini ja Talvingu hinnangul asjaolud, et enamiku Keskerakonnale antud häältest sai EKRE-ga liidu sõlmimise vastu sõna võtnud Yana Toom ja et EKRE valitsusse kaasamise tõttu Keskerakonnast välja astunud Raimond Kaljulaid sai üksikkandidaadina 6.2% häältest.

                                     

2. Ideoloogia ja vaated

Keskerakonna ideoloogiat on erinevad autorid iseloomustatud kui tsentristlikku, vasaktsentristlikku, vasakpoolset, populistlikku või populistlike tendentsidega ja/või sotsiaalliberaalset. Tõnis Saartsi kirjelduse kohaselt on erakond järginud mitmetahulist ideoloogiat, mis on omapärane segu vasakpopulismist ja sotsiaalliberalismist.

Alates 1990. aastatest on Keskerakonda Saartsi hinnangul toetanud üleminekuperioodil kaotajaks jäänud ja vaesemad inimesed. Partei on edukalt esindanud sotsiaal-majanduslikku lõhet. Alates 2000. aastatest on Keskerakond aina enam muutunud venekeelse vähemuse parteiks.

Keskerakonna parlamendifraktsioon on oma maailmavaadet nimetanud tsentristlikuks ja partei esimehe Jüri Ratase sõnul on nende tulevikuvisioon "tugeva keskklassiga õiglane riik".

                                     

3. Juhtimine ja organisatsioon

Tõnis Saartsi 2015. aastal antud hinnangu järgi oli Keskerakond kogu oma eksisteerimisaja vältel olnud juhikeskne ja ühtne partei, millega liitunud erinevad rühmad on säilitanud küll oma identiteedi, kuid tsentraliseerivad tendentsid on domineerinud ja erakonna sidusus aja jooksul kasvanud. Alates 1991. kuni 2016. aastani peaaegu vahetpidamata parteid juhtinud Edgar Savisaar kontrollis nii poliitikaotsuseid ja erakonna strateegiat kui parteisisestele administratiivsetele ametikohtadele määramisi ja kandidaatide valikut. Kuigi Savisaare autoritaarne juhtimisstiil on tekitanud vastuseisu, peetakse partei sees väga oluliseks tema rolli erakonna lagunemise ärahoidmisel.

                                     

3.1. Juhtimine ja organisatsioon Juhatus

Eesti Keskerakonna 22. augustil 2020 valitud juhatusse kuuluvad erakonna esimees Jüri Ratas, aseesimehed Tanel Kiik, Mihhail Kõlvart, Mailis Reps ja Jaanus Karilaid ning juhatuse liikmed Jaak Aab, Taavi Aas, Lauri Laats, Yana Toom, Siret Kotka, Vadim Belobrovtsev, Eha Võrk, Marika Tuus-Laul, Anneli Ott ja Enn Eesmaa. Lisaks kuuluvad juhatusse Keskerakonna noortekogu esimees Kea Kohv ning erakonna volikogu ja riigikogu fraktsiooni esimehed, mille mõlemaid kohti täidab Kersti Sarapuu.

                                     

3.2. Juhtimine ja organisatsioon Volikogu

Erakonna volikogu esimees on Kersti Sarapuu ja aseesimehed Mihhail Korb ning Marika Tuus-Laul. Keskerakonna volikogusse kuuluvad erakonna piirkondade esimehed, erakonna piirkonna konverentsil valitud volinikud, üks iga 100 piirkonna liikme kohta, erakonna juhatuse liikmed, need Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liikmed ja Keskerakonna Euroopa Parlamendi saadikud, kes on ka Keskerakonna liikmed ning iga erakonna kogu valitud üks volinik, kui sellesse kogusse kuulub vähemalt 50 erakonna liiget.

                                     

3.3. Juhtimine ja organisatsioon Liikmeskond

2018. aasta 17. augusti seisuga kuulus Keskerakonda 14 789 inimest, olles nii suurima liikmete arvuga Eesti partei.                                     

3.4. Juhtimine ja organisatsioon Meedia

Alates 18. augustist 1999 ilmub erakonna kuukirja Seitse Päeva kõrval ka laiale lugejaskonnale mõeldud nädalaleht Kesknädal.

                                     

4. Välissuhted

2004. aastal sõlmis Keskerakond koostööleppe Venemaa võimuerakonna Ühtse Venemaaga. Lepingu sõlmimise põhjustena on keskerakondlased hiljem välja toonud ühe juhtiva keskerakondlase ärilist huvi saada tänu sellele Venemaal asjaajamises eeliseid, toonaste juhtide usu ja teadmise, et sarnasest koostööleppest on huvitatud ka Res Publica, parteijuhtide hinnangut, et sellise leppe sõlmimine näitab vene valijatele, et just Keskerakonnaga arvestatakse ja Keskerakond on Eesti-Vene suhetes tegija ning lootust, et see parandab Eesti-Vene suheteid. Koostööprotokolli on kritiseeritud nii Keskerakonna sees kui teiste partide poolt. Nii on näiteks Keskerakonda süüdistatud Venemaa huvide teenimises ja Venemaa juhtide poliitiliseks käepikenduseks saamises. Seoses Ukraina sündmustega tõstatati 2014. aastal erakonna sees küsimus leppe tühistamisest, kuid üksmeelele ses osas ei jõutud. Kadri Simsoni sõnul oli see lepe nagunii raugenud, juba aastaid tegelikku koostööd pole olnud ja protokoll pole tähtajaline ega lõpetamise klausliga. Raimond Kaljulaiu sõnul oli lepe seisnenud üksikute Keskerakonna poliitikute suhtluses Venemaa poliitikutega, mitte erakondadevahelises koostöös. Kaljulaid tõi enne 2019. aasta Riigikogu valimisi välja neli põhjust, miks lepingut pole tühistatud: tegu pole pakilise küsimusega, kuna leppel puudub sisuline tähendus; otsus oleks võinud Keskerakonna lõhestada; venekeelsed valijad oleks seda tõlgendanud välisele survele järeleandmisena; leppe üle otsustamiseks on poliitiliselt sobivam aeg pärast 2019. aasta Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimisi.

Keskerakond on Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu liige. Erakonna Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom kuulub seal Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsiooni.                                     

5. Populaarsus

2010. aasta augustis toetas Keskerakonda 74% mitte-eestlastest valijatest ja 14% eestlastest valijatest.2011. aasta Riigikogu valimistel sai Keskerakond 23.3% häältest ja 26 kohta Riigikogus. Veebruaris 2015 toetas Keskerakonda 9.9% eestlastest ja 73.2% muudest rahvustest kodanikest.

2019. aasta maikuus toetas Keskerakonda 15% rahvastikust.

                                     

6. Välislingid

 • Kohtutäitur arestis kõik Keskerakonna arved, www.DELFI.ee, 28. september 2010
 • Keskerakond osaleb Ühtse Venemaa kongressil, ERR, 20. november 2008
 • Keskerakond on Tallinnas saavutanud edu koolijuhtide parteistamisel Eesti Ekspress, 24. jaanuar 2009
 • Kesknädal kaitseb Bäckmani raamatut, Delfi, 12. november 2008
 • NIMEKIRI | Keskerakonna kriminaalkorras karistatud liikmed
 • Endine keskerakondlane: Keskpartei on nagu NLKP Delfi.ee, 31. detsember 2010
 • Sven Randlaid. IT-ekspert: Tallinna haldusreformi veebiküsitlust võltsiti ERR, 19. veebruar
 • Peeter Olesk. Mis on Keskerakonna ideoloogia? Õhtuleht, 20. juuli 2017
 • Erik Rand. Keskerakond kühveldab reklaami sadu tuhandeid EPL, 15. jaanuar 2009
 • Kertu Kalmus. Keskerakond süüdistab protestikampaania abil Reformierakonda ja IRLi Eestit tabanud majanduslanguses EPL, 12. jaanuar 2009
 • Seitse Päeva
 • Keskerakonna küsitluse korraldasid K-kohukese autorid Tallinna Postimees, 18. veebruar 2009
 • Kärt Anvelt. Kas Keskerakond teeb ajuloputust või aitab heast südamest valijaid? EPL.ee, 28. mai 2009
 • Läänemaa Keskerakond
 • Kesknädal
 • Keskerakond leidis võimaluse reklaami tegemiseks ERR.ee, 31. mai 2009
 • Keskerakonna lehekülg
 • Sibul: Keskerakonna telkides on suur seaduse rikkumise oht ERR.ee, 28. mai 2009


                                     
 • JK Keskerakond on 2001. aastal asutatud Eesti jalgpalliklubi, mis peab kodumänge Loo kunstmuruväljakul. Nime muutused: 2001 - 2010 - Keskerakonna JK 2011 - 2012
 • Eesti Maa - Keskerakond oli Eesti paremtsentristlik erakond. Aastal 1996 liitus erakond Eesti Sotsiaaldemokraatliku Parteiga ja moodustati uus erakond:
 • Eesti Kodanike Keskerakond EKKE on Eesti registreerimata erakond, mille rajasid 16 asutajaliiget 19. oktoobril 1991. Erakonna registreeris Eesti Komitee
 • Rahvuslik Keskerakond lühend RKE oli aastatel 1932 1934 tegutsenud Eesti partei. Erakond moodustati Eesti Rahvaerakonna, Kristliku Rahvaerakonna ja Eesti Tööerakonna
 • Olesk Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei Põllumajandusminister Aldo Tamm Eesti Maa - Keskerakond Teede - ja sideminister Andi Meister Eesti Rahvusliku
 • Eesti erakondade kuuluvus rahvusvahelistesse organisatsioonidesse Eesti Reformierakond Eesti Reformierakond Eesti Keskerakond Eesti Keskerakond Isamaaliit
 • Rahvaerakond PK Põllumeeste Kogud RE Rahvaerakond RKE Rahvuslik Keskerakond RVP Rahvuslik Vabameelne Partei TE Tööerakond ÜMSL Üleriikline
 • Eesti Tööerakond 1932 Eesti Rahva Jäägerpartei Eesti Rahva - Keskerakond Eesti Rahvaerakond ER 1919 1932 alates 1932 Rahvuslik Keskerakond Eesti
 • erakonda: Eesti Iseseisvuspartei 12, Eesti Keskerakond 125, Eesti Reformierakond 125, Eesti Vasakpartei 12, Eestimaa Rahvaliit 125, Erakond Eesti Kristlikud