ⓘ Haridus- ja Teadusministeerium on Eesti valitsusasutus, mis korraldab riiklikul tasandil Eesti haridus- ja teadustegevust. Alates 2001. aasta 1. juulist asub HT ..

Laagri Gümnaasium

Laagri Gümnaasium on riigigümnaasium Laagris. Laagri Gümnaasiumi koolihoone kerkib Saue valda Laagri alevikku aadressile Kooli 1. Kooli direktor on Taavi Vilba, kes 20. mail 2021 kinnitati Laagri Gümnaasiumi esindusõiguslikuks isikuks. Laagri Gümnaasium alustab tööd 1. septembril 2022.

                                     

ⓘ Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja Teadusministeerium on Eesti valitsusasutus, mis korraldab riiklikul tasandil Eesti haridus- ja teadustegevust.

Alates 2001. aasta 1. juulist asub HTM Tartus aadressil Munga tänav 18 – erinevalt teistest Eesti ministeeriumitest, mis paiknevad Tallinnas. Ministeeriumi kolimise algatas toonane minister, Tartuga tihedalt seotud Tõnis Lukas. Ehkki tollal kõneldi laialdaselt vajadusest riigiasutuste paiknemine detsentraliseerida osana riigi regionaalpoliitikast, oli HTM ainus ministeerium, mille kolimiseni ka tegelikult jõuti. Haridus- ja teadusministeeriumi hoone ehitati 1935–1936 pangamajaks, selle projekteerisid arhitektid Arnold Matteus ja Karl Burman vanem. Ministeeriumi Tallinna esindus tegutseb aadressil Tõnismägi 11.

Ministeeriumi peahoone esises pargis seisab iseseisva Eesti esimese haridusministri Peeter Põllu mälestusmärk, hoone seinal on tema mälestustahvel.

                                     

1. Lähiajalugu

Eesti Vabariigi taasiseseisvumise järgne esimene haridusminister oli Rein Loik. 1992. aastal muudeti Eesti senine haridusministeerium kultuuri- ja haridusministeeriumiks. Esimene kultuuri- ja haridusminister oli Paul-Eerik Rummo. 1996. aastal, kui ministeeriumi juhtis Jaak Aaviksoo, lahutati sellest taas kultuuriministeerium. 1. jaanuarist 2003, mil haridusminister oli Mailis Rand, anti ministeeriumi alluvusse ka teadustegevus, millega haridus- ja teadusministeerium sai praeguse nimetuse.

                                     

2. Haridusreformid

Nõukogude aja lõpust saati on Eesti haridussüsteemi korduvalt reformitud, mitmesuguste muudatuste vahele on jäänud vaid lühikesed pausid, mil on vaieldud eelnenud ja järgnevate reformide üle. Oluliselt on muudetud koolivõrku ja selle rahastamist, 1990. aastail plahvatuslikult kasvanud erakõrgkoolide arv on 2010. aastate alguseks taas järsult kahanenud, korduvalt on muudetud ülikoolide õppetasude süsteemi. Ehkki haridusreformid on sõltunud suuresti erakondlikust poliitikast, on need kestnud üle üksikute ministrite ametiaegade.

                                     

3. Ülesanded

Haridus- ja Teadusministeerium valitsemisalas on:

 • noorsootöö ja erinoorsootöö valdkondade korraldamine;
 • keelepoliitika;
 • riigi haridus-, teadus-, noorte- ja keelepoliitika kavandamine
 • vastavate õigusaktide eelnõude koostamine.
 • alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk-, kõrg-, huviala- ja täiskasvanuhariduse;
 • teadus- ja arendustegevuse;
 • sellega seotult
                                     

4. Struktuur

2013. aasta novembri seisuga oli haridus- ja teadusministeeriumil 4 asekantslerit ja 17 osakonda. Ministeeriumi haldusalas tegutses struktuurikaardi järgi 10 allasutust, sh 7 sihtasutust.

Üld- ja kutsehariduse asekantslerile allusid kutse- ja täiskasvanuhariduse osakond, välishindamisosakond, üldharidusosakond, SA Innove ja SA Kutsekoda.

Kõrghariduse ja teaduse asekantslerile allusid kõrghariduse osakond, teadusosakond, SA Archimedes, SA Eesti Teadusagentuur ETAG ja SA Teaduskeskus AHHAA.

Noorte ja välissuhete asekantslerile allusid Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakond, keeleosakond, noorteosakond, keeleinspektsioon, Eesti Noorsootöö Keskus ning Spordikoolituse ja -teabe SA.

Planeerimise asekantslerile allusid analüüsiosakond, rahandusosakond, riigivaraosakond, tõukefondide osakond ja üldosakond.

Otse kantslerile allusid personaliosakond, avalike suhete osakond, õigusosakond, Rahvusarhiiv ja Hariduse Infotehnoloogia SA HITSA. Otse ministrile allus siseauditiosakond.                                     

5. Haldusala

2013. aasta novembri seisuga kuulusid HTMi haldusalasse järgmised allasutused: Ahtme Kool, Eesti Biokeskus, Eesti Keele Instituut, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Lennuakadeemia, Eesti Mereakadeemia, Eesti Noorsootöö Keskus, G. Otsa nim Tallinna Muusikakool, Haapsalu Kutsehariduskeskus, Haapsalu Viigi Kool, Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool, Hiiumaa Ametikool, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Järvamaa Kutsehariduskeskus, Jõgevamaa Gümnaasium, Kaagvere Erikool, Kaelase Kool, Kallemäe Kool, Kammeri Kool, Keeleinspektsioon, Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool, Keila-Joa Sanatoorne Internaatkool, Kiigemetsa Kool, Kosejõe Kool, Kuressaare Ametikool, Kõpu Internaatkool, Lahmuse Kool, Luua Metsanduskool, Lääne-Viru Rakenduskõrgkool, Läänemaa Ühisgümnaasium, Narva Kutseõppekeskus, Narva Vanalinna Riigikool, Noarootsi Gümnaasium, Nurme Kool, Nõo Reaalgümnaasium, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, Porkuni Kool, Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Põltsamaa Ametikool, Rahvusarhiiv, Raikküla Kool, Rakvere Ametikool, Räpina Aianduskool, Sillamäe Kutsekool, Tallinna Balletikool, Tallinna Ehituskool, Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukool, Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool, Tallinna Majanduskool, Tallinna Muusikakeskkool, Tallinna Polütehnikum, Tallinna Teeninduskool, Tallinna Tehnikakõrgkool, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Tallinna Transpordikool, Tallinna Tööstushariduskeskus, Tapa Erikool, Tartu Emajõe Kool, Tartu Hiie Kool, Tartu Kunstikool, Tartu Kõrgem Kunstikool, Tartu Observatoorium, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Urvaste Kool, Vaeküla Kool, Valga Jaanikese Kool, Valgamaa Kutseõppekeskus, Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool, Vastseliina Internaatkool, Viljandi Gümnaasium, Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool, Võrumaa Kutsehariduskeskus ja Ämmuste Kool.

                                     

6. Kantslerid ja abiministrid

Ainsa abiministrina on haridusministeeriumis töötanud Erkki Piisang 9.05.2005–5.04.2007.

Ministeeriumi kantslerid on olnud järgmised:

 • Enn Siim 4.07.1995–6.11.1995
 • Veiko Jürisson 2.11.1992–19.05.1995
 • Georg Aher 22.12.1995–31.12.1995
 • Kultuuri- ja Haridusministeerium
 • Haridusministeerium
 • Georg Aher 1.01.1996–13.04.1999
 • Peep Ratas 14.04.1999–31.12.2002
 • Haridus- ja Teadusministeerium
 • Mart Laidmets 25.01.2019 –
 • Tea Varrak 27.03.2017 – 19.12.2018
 • Peep Ratas 1.01.2003–4.01.2004
 • Janar Holm 11.04.2008 – 26.03.2017
 • Sirje Jõgiste 15.09.2006 – 10.04.2008
 • Jaan Kallas 5.01.2004 – 14.09.2006


                                     
 • Jaak Aab 25.11.2020 26.01.2021 Liina Kersna 26.01.2021 Eesti haridus - ja teadusministeerium Haridus - ja Teadusministeerium Eesti haridusministrid
 • 01.09.2019. Haridus - ja Teadusministeerium Aasta noorsootöötajad on Krista Dreger ja Alexander Arabkin Haridus - ja Teadusministeerium 03.02.2021
 • Spordikoolituse ja - Teabe SA on Eesti sihtasutus. Sihtasutuse asutasid Eesti Olümpiakomitee ja Haridus - ja Teadusministeerium Sihtasutus viib muu hulgas
 • alusel perekonna - tasemeharidus - ja tööväliselt tegutseda Eesti noorsootööd planeerib Haridus - ja Teadusministeerium ning teostab riigi tasandil Eesti
 • rakenduskõrgkoolid kuuluvad kolme ministeeriumi haldusalasse: Haridus - ja Teadusministeerium enamus Siseministeerium sisekaitseline rakenduskõrgkool
 • antakse üle aasta õpetaja galal Eestimaa õpib ja tänab 2014. aastal andis haridus - ja teadusministeerium aasta õpetaja aunimetused välja kategooriates
 • kooliastmete lõikes haridus - ja teadusministeerium Vaadatud 27.04.2018. Õpetajate arv ja ametikohtade arv kokku haridus - ja teadusministeerium Vaadatud 27
 • Sotsiaalministeerium Eesti NSV Haridusministeerium Haridus - ja Teadusministeerium Kultuuri - ja Haridusministeerium Ministeriumite adressid, Riigi Teataja
 • juhatuse liige. Alates 25. jaanuarist 2019 on Mart Laidmets Haridus - ja Teadusministeeriumi kantsler. Lühitutvustus Haridus - ja Teadusministeerium 2020
 • asekantsler. 2005 Valgetähe IV klassi teenetemärk Kalle Küttis alustas tööd Haridus - ja Teadusministeeriumis Haridus - ja Teadusministeerium 13. aprill 2009