ⓘ Eesti NSV majandus käsitleb Eesti NSV liiduvabariigi majanduselu. Eraettevõtete tegevus lõpetati Eesti NSVs 1947. aastaks. 1945–1945 toimus maareform, mille käi ..

                                     

ⓘ Eesti NSV majandus

Eesti NSV majandus käsitleb Eesti NSV liiduvabariigi majanduselu.

Eraettevõtete tegevus lõpetati Eesti NSVs 1947. aastaks. 1945–1945 toimus maareform, mille käigus jaotati ümber umbes 30 protsenti põllumajanduslikust maast. Pärast maareformi hakati ette valmistama põllumajanduse kollektiviseerimist. Viis esimest kolhoosi loodi 1947. aastal ja neist esimene 6. septembril Saaremaal Sakla külas. Kollektiviseerimise käigus toimus 1949. aastal märtsiküüditamine.

Kogu majandusliku tegevuse kavandamine toimus viisaastakuplaanide alusel, mis lähtusid NSV Liidu üldistest plaanidest.

Eriti hoogsalt arendati põlevkivitööstust. 1948 valmis Kohtla-Järve – Leningradi gaasijuhe ja 1953 Kohtla-Järve – Tallinna gaasijuhe.

1975. aastal oli viiendik Eesti NSV ettevõtetest rohkem kui 1000 töötajaga 1964. aastal 6.4%. Vähenes põllumajanduses töötavate inimeste arv: 1960 töötas põllumajanduses 25.4 protsenti töötavatest inimestest ja 1975. aastal 13.8 protsenti.

Oluline oli elektrifitseerimine ja 1951. aastal loodi ühtne Eesti energiasüsteem, mis 1960ndate algul ühendati Venemaaga. 1966. aastal valmis Balti Soojuselektrijaam ja 1973. aastal Eesti Elektrijaam. 1953. aastaks oli elektriga varustatud 38% kolhoosidest ja 86% sovhoosidest ja 1964. olid kõik majandid elektrifitseeritud, milles Eesti NSV oli NSV Liidus esikohal.

1950 valmis Maardu Keemiakombinaadi väävelhappe ja superfosfaaditsehh, 1955 Narva mööblivabrik, 1958 asutati esimene sõjatööstusliku kallakuga Tallinna Pooljuhttakistite Tehas jne.

Eesti NSV toodangust läks välja peamiselt teistesse NSV Liidu piirkondadesse 90% aparaadi-, raadioelektroonika- ja elektritööstuse-; 60–70% keemia-, kala-, tselluloosi-, paberi-, ja elektrienergiatööstuse ning umbes 45% kergetööstusetoodangust.

1967. aastal alustati kitsarööpmelise raudtee välja vahetamist laiarööpmelise vastu: 1971 avati uus raudtee Tallinna ja Pärnu vahel.

1950. aastatel algas aktiivne elamuehitus. 1962 asutati kolhooside initsiatiivil majanditevaheline ettevõtte – Eesti Kolhoosiehitus.

                                     
  • Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Plaanikomitee oli Eesti NSV riigiasutus, mis tegeles Eesti NSV majanduse planeerimisega. Plaanikomisjon asutati 25
  • reformikommunistid ja neid toetav Rahvarinne. Pikemalt artiklis Eesti NSV majandus Eraettevõtlus keelati Eesti NSV - s 1947. aastaks täielikult. Aastatel 1945 - 1945 toimus
  • Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu oli Eesti NSV rahvakomissariaatide juhte ühendav rahvamajanduse kollektiivne juhtorgan ehk Eesti NSV valitsus, mille
  • Eesti NSV ministeeriumide loend on Eesti NSV - s tegutsenud rahvakomissariaatide ja ministeeriumide loend aastatest 1940 1990. Eesti NSV Rahvakomissaride
  • Eesti NSV Ministrite Nõukogu lühend ENSV MN oli aastatel 1944 1990 Eesti NSV Nõukogude Liidu haldusüksuse täidesaatev ja korraldav võimuorgan, eeskätt
  • Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Rahvakomissariaat ehk lühendatult Eesti NSV RJRK venekeelne lühend НКГБ Эстонской ССР oli Nõukogude Liidu riikliku julgeoleku
  • Eesti majandus on kõrge sissetulekuga turumajanduslik majandus Euroopa Liidu siseturul. Pärast taasiseseisvumist on Eesti majandusest saanud avatud tänapäevane
  • Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee vene keeles Комитет Государственной Безопасности Эстонской ССР, lühend КГБ ЭССР oli Eesti NSV - s aastail 1954 1978
  • alates 1962. aastast Eesti NSV Kaubandus - ja Tööstuspalat osakonna juhatajaks sai Voldemar Jaanus. Palati ülesanded olid: Eesti NSV kaubandus - ja
  • Eesti NSV Rahvamajanduse Nõukogu oli 1957. aastal loodud institutsioon Eesti NSV tööstuse, ehituse ja energeetika juhtimiseks. Rahvamajanduse Nõukogule