ⓘ Teaduse ja religiooni kolleegium on Tartu Ülikooli usuteaduskonna juurde asutatud teadlaste ühendus, mis tegeleb teaduse ja religiooni kokkupuutepunktide uurimi ..

                                     

ⓘ Teaduse ja religiooni kolleegium

Teaduse ja religiooni kolleegium on Tartu Ülikooli usuteaduskonna juurde asutatud teadlaste ühendus, mis tegeleb teaduse ja religiooni kokkupuutepunktide uurimisega.

Kolleegium on asutatud 27. veebruaril 2002, selle asutaja ja juhataja on professor Anne Kull.

                                     

1. Eesmärgid

Teaduse ja religiooni kolleegiumi eesmärgid on:

  • tutvustada teaduse, religiooni ja sotsiaalteaduste alaseid uurimusi laiemale üldsusele avalikud loengud, publikatsioonid jmt faktide, väärtuste ja kõlbeliste hoiakute toomiseks ühisele pinnale;
  • aidata religioossetel institutsioonidel ja nende juhtidel teadvustada asjaolu, et nende liikmeskonna maailmavaade on muutunud ja muutuv ning julgustada selliseid religioosseid praktikaid, mis on ühtaegu ustavad oma algvisioonile ja samas usutavad selle valgusel, mida me teame maailmast teaduste abil;
  • edendada looduse, inimese, ühiskonna uurimist interdistsiplinaarse foorumi loomise kaudu;
  • edendada teaduse ja religiooni dialoogi abil avalikku filosoofiat, ratsionaalset argumentatsiooni ja sotsiaaleetikat õiglase ja jätkusuutliku maailma tarbeks;
  • viia läbi interdistsiplinaarset teadustööd ja hankida selleks vahendeid.
                                     

2. Liikmed

Kolleegiumi asutajaliikmed on Jaak Järv, Toomas Jürgenstein, Ken Kalling, Anne Kull, Kalevi Kull, Tõnu Lehtsaar, Jaanus Noormägi, Karl Pajusalu, Jaan Ross, Andres Soosaar, Kalev Tarkpea ja Heiki Valk.

Hiljem on kolleegiumiga nimekatest teadlastest liitunud Meelis Friedenthal, Roland Karo, Enn Kasak, Ain Riistan, Erki Tammiksaar, jpt.

                                     

3. Tegevus

Alates 2003. aastast korraldab teaduse ja religiooni kolleegium igal aastal Põltsamaa kiriklas teaduse ja religiooni kevadkooli.

Kolleegiumi liikmed on Tartu Ülikoolis ja ka teistes Eesti kõrgkoolides ette valmistanud ning läbi viinud teaduse ja religiooni seoseid käsitlevaid loengukursusi, nt "Teadus ja religioon", "Meditsiin ja religioon", "Teaduse kui religioosse nähtuse lühilugu", jms.

Aastatel 2004–2007 korraldati gümnasistidele mõeldud esseevõistlusi teaduse ja religiooni teemadel.

Kolleegium on organiseerinud ka mitmeid interdistsiplinaarseid seminare ja konverentse, näiteks 8.–11. novembrini 2007 Tartu Ülikoolis toimunud konverentsi "Teadus, filosoofia, religioon: uusi probleeme".

                                     
  • 1921 40 ja 1999. aastast Akadeemiline Teoloogia Selts. Usuteaduskonnaga on seotud ka 2002. aastal asutatud teaduse ja religiooni kolleegium Usuteaduslikud
  • ei ma ei ole kristlane. See ei ole religiooni kriitika. Kenderi tegelane kasutab oma sisekõnes neid termineid ja selle kaudu näitab veelgi võimsamalt