ⓘ Eesti Teaduskompetentsi Nõukogu oli kuni veebruarini 2012 haridus- ja teadusministri nõuandev organ, mis: tegi ettepanekuid teadus- ja arendusasutuste teadustee ..

TKN

TKN on lühend, mis võib tähendada järgmist: Eesti Teaduskompetentsi Nõukogu Toimetus- ja Kirjastusnõukogu Eesti Teaduste Akadeemia juures Tarbijakaitsenõukogu Tartu Kristlik Noortekogu .

                                     

ⓘ Eesti Teaduskompetentsi Nõukogu

Eesti Teaduskompetentsi Nõukogu oli kuni veebruarini 2012 haridus- ja teadusministri nõuandev organ, mis:

 • tegi ettepanekuid teadus- ja arendusasutuste teadusteemade sihtfinantseerimise avamise, muutmise ja lõpetamise kohta;
 • andis hinnanguid teadus- ja arendusasutuste teadustöö sihtfinantseerimise tulemuslikkuse ja teadustöö tulemuste rahvusvahelisele tasemele vastavuse kohta;
 • tegi ettepanekuid teadus- ja arendustegevuse evalveerimise tulemuste kinnitamiseks;
 • tegi ettepanekuid Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalasse kuuluvate teadus- ja arendusasutuste infrastruktuurikulude katmise kohta;
 • esitas vähemalt kord kolme aasta jooksul oma tegevuse aruande haridus- ja teadusministrile ning Teadus- ja Arendusnõukogule;
 • täitis teisi talle õigusaktidega pandud ülesandeid.

Teaduskompetentsi Nõukogu moodustas ja selle koosseisu kinnitas kuni kolmeks aastaks Vabariigi Valitsus haridus- ja teadusministri ettepanekul. TKN oli 9-liikmeline, liikmeteks olid omal alal tunnustatud teadlased.

Alates 2012. aastast jätkas TKN-i ülesannete täitmist osaliselt Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu.

                                     
 • seotud taotlusi. ETISe on loonud Eesti Haridus - ja Teadusministeerium koostöös Eesti Teadusfondi, Teaduskompetentsi Nõukogu avalik - õiguslike ülikoolide
 • Tarbijakaitsenõukogu Tartu Kristlik Noortekogu Eesti Teaduskompetentsi Nõukogu Toimetus - ja Kirjastusnõukogu Eesti Teaduste Akadeemia juures .
 • Association for Vegetation Science IAVS asepresident Teaduskompetentsi Nõukogu esimees 2003 2009 1995 Eesti Vabariigi teaduspreemia geo - ja bioteaduste ning
 • nõukogu liige ja Euroopa akadeemiate teadusnõukoja EASAC liige, mitme Euroopa Liidu juures tegutseva ad hoc komisjoni liige jne. Teaduskompetentsi Nõukogu
 • teadus - ja arendusosakonna arendustalituse peaspetsialist, 2006 Teaduskompetentsi Nõukogu büroo juhataja. Lugenud praktilise inglise keele kursust. Uurimisvaldkond:
 • Komitee CREST liige 2001 2005 Haridus - ja Teadusministeeriumi Teaduskompetentsi Nõukogu liige 2001 2006 Haridus - ja Teadusministeeriumi ja Teadus - ja
 • 1981 84 Eesti Majandusteaduse Seltsi liige 1982 AIESECi nõuandva kogu liige Konjunktuuriinstituudi majandusekspert Teaduskompetentsi Nõukogu liige
 • Eesti filiaali esimees, 1990 1997 Eesti Teadusfondi nõukogu liige 1993 1997 aseesimees 1997 2003 haridus - ja teadusministeeriumi teaduskompetentsi