ⓘ Eesti Komitee, Stockholm. Eesti Komitee on 26. märtsil 1944 Stockholmis 70 eestlase poolt asutatud väliseestlaste pagulasorganisatsioon. Esimene Nõukogude okupa ..

                                     

ⓘ Eesti Komitee (Stockholm)

Eesti Komitee on 26. märtsil 1944 Stockholmis 70 eestlase poolt asutatud väliseestlaste pagulasorganisatsioon. Esimene Nõukogude okupatsioonist tingitud eestlaste välisorganisatsioon. Sellest kujunes ligi 200 liikmesorganisatsiooniga Eesti erialaorganisatsioonide liit. Tegutses Stockholmis Eesti Majas aadressil Wallingatan 34.

Seadis algselt eesmärgiks aidata Nõukogude okupatsiooni eest Eestist Rootsi põgenevaid kaasmaalasi. Hoidus tegelemast poliitikaga. Vahendas ka Soome põgenenud eestlaste siirdumist Rootsi. Alates 1945 hakkas korraldama Rootsi eestlaste kogukonna haridus- ja kultuurielu, lahendama sotsiaalküsimusi, tegelema noortetööga, vahendama riiklikke toetusi eesti koolidele, pidama kontakte Rootsi ametiasutustega, korraldama poliitilisi kõnekoosolekuid ja kongresse, hoidma Rootsi ühiskonda kursis Eestis toimuvaga, protestima Nõukogude Liidu okupatsioonipoliitika vastu, toetama Eestis tegutsenud teisitimõtlejaid jne.

Koosnes esialgu üksikliikmetest, keda algaastatel oli üle 25 000 2006. aastal umbes 1200. Jooksva töö korraldamiseks valiti Asemike Kogu. Struktuuris oli naissektsioon, noorliikmed ja auliikmed. Tegutses Göteborgi osakond. Haridusküsimustega tegeles koolitoimkond. Aastatel 1975–1982 oli Eesti Komitee esimees ja seejärel auesimees Heinrich Mark.

Aastatel 1944–2002 ilmus Stockholmis Eesti Komitee häälekandjana ajaleht Teataja. Kujutas endast poliitika, kultuuri, ühiskonna- ja noorteprobleemide häälekandjat. Analüüsis ühiskondlik-poliitilist ja majanduslikku olukorda Eestis. Kritiseeris Nõukogude Liidu imperialistlikke pürgimusi. Suhtus kriitiliselt inimestesse, kes külastasid okupeeritud Eestit. Aastatel 1956–2000 toimetaja lehte oli Harri Kiisk.

Põlvkondade vahetudes ja eriti pärast Eesti taasiseseisvumist kaotas oma tähtsust Rootsis elavate eestlaste informeerijana. Alates 1992 domineeris põhitegevuses eesti rahvusgrupi huvide ja õiguste kaitse Rootsi ühiskonnas. Eestluse säilitamise huvides Rootsis soodustas teiste Rootsis tegutsenud eestlaste organisatsioonide tegevust. Laulva revolutsiooni ajal ja vahetult pärast iseseisvuse taastamist vahendas humanitaarabi Eestisse. Aitas Eesti riiklikel ja erastruktuuridel luua kontakte Rootsi ametiasutustega. Andis välja kultuuriauhinda, tegi tõlketöid jne.

2006. aastal lõpetas ametlikult traditsioonilise tegevus. Eesti Komitee alles jäänud finantside haldamiseks asutati Eesti Komitee Fond, mille tegevust suunab juhatus.

                                     
 • Eesti Komitee oli Eesti Kongressi täidesaatev juhtorgan. See valiti Eesti Kongressi esimesel istungjärgul 78 - liikmelisena. Eesti Komitee valitud juhatusse
 • Lindeberg - Lindvet Eesti Komitee Stockholm Eesti Komitee Asemike Kogu valimised 1966 Eesti Komitee Asemike Kogu valimised 1970 Eesti Komitee Asemike Kogu
 • Poeglaste Gümnaasiumis. Friedrich Stockholm oli 1942. aastal Venemaa eestlaste usuliseks teenimiseks moodustatud komitee esimees. 1944 suvel lahkus ta koos
 • Arendamise Eesti Ühing Väliseestlastega Kultuurisidemete Arendamise Komitee ehk Väliseestlastega Kultuurisidemete Arendamise Ühing lühend VEKSA oli Eesti NSV - s
 • Piiskop ja EELK Komitee esimees Johan Kõpp Vikaarpiiskop ja EELK Komitee abiesimees Johannes Oskar Lauri EELK Komitee liige ja Uppsala koguduse õpetaja
 • 1911 Otsa talu, Karaski, Kõlleste vald, Võrumaa 2. august 2004 Stockholm oli Eesti jurist, õpetaja ja poliitik. Ta oli peaministri asetäitja aastatel
 • detsember 1922 Rakvere 3. juuni 2000 Stockholm oli eesti koorijuht, ajakirjanik ja ühiskonnategelane. Eesti Rahvusfondi juhatuse liige, 1956 2000 ajalehe
 • Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee 1. osakond oli aastail 1978 1991 Eesti NSV ja NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee välisluurega tegelenud struktuuriüksus
 • Võrumaa 11. september 1984 Stockholm oli eesti füüsik. Ta valiti 1966. aastal, 1968. aastal ja 1970. aastal Eesti Komitee Asemike Kogusse. TÜ üliõpilased
 • Ajaleht asutati oktoobris 1944. Esialgu oli ajalehe väljaandja Eesti Komitee Eesti Organisatsioonide Liit Rootsis, hiljem selleks loodud majanduslik
 • vald, Tartumaa 8. juuli 1988 Stockholm oli eesti õigusteadlane. Lõpetas Tartu Ülikooli, töötas Riigikontrollis. Eesti Üliõpilaste Seltsi vilistlane