ⓘ Eesti hariduse ajalugu sai alguse 13.–14. sajandil, kui rajati esimesed koolid kloostrite ja peakirikute juurde. Esimene eestikeelne aabits ilmus 1575. aastal. ..

Maamõõtja

Eestis jagunevad geomaatika-alased ametid kaheks. Kutsesüsteemi klassifikaatoris on nimetatud geodeet ja maakorraldaja, mis omakorda jagunevad järgnevalt nimetatud viisidel. Geodeet kutsestandardid kehtivad kuni 12.03.2023: Geodeet, tase 5 Maamõõdutehnik, tase 4 Geodeet, tase 6 Geodeet, tase 7. Maakorraldaja kutsestandardid kehtivad kuni 07.06.2022: Maamõõtja, tase 5 Maakorraldaja, tase 7. Maakorraldaja, tase 6 (kehtib kuni Nimetatud kutseid annab Eesti Geodeetide Ühing.

Andres Taklaja

Lõpetas Keila Keskkooli 1966, TPI elektrotehnika teaduskonna raadiotehnika eriala 1972 ; M. Bontš-Brujevitši nim Leningradi Elektrotehnika Sideinstituudi aspirant 1973–1978.,

Tarvo Siilaberg

Tarvo Siilaberg on Eesti haridusjuht, Tartu Luterliku Peetri Kooli ja Põlva Jakobi Kooli asutaja ning direktor.

Laura Kiviselg

Aastatel 2019-2021 töötas Kiviselg Tartu Noorsootöö Keskuses noorsootöö spetsialistina. Alates 2021. aastast töötab ta Haridus- ja Noorteametis rahvusvahelise noorteinfo võrgustiku Eurodesk koordinaatorina. Samuti on ta Pärnu Noorte Vabaajakeskuses mobiilne noorsootöötajana. Ta on aastast 2012 Pärnu linna Noortekogu liige. 2017. aastal kandideeris ta Reformierakonna nimekirjas Pärnu linnavolikokku ning osutus valituks, olles Eesti noorim kohaliku omavalitsuse volikogu liige.

Valery Vodovozov

Õppejõud Peterburi Elektrotehnika Ülikoolis 1980–2008; TTÜs 2007–…: energeetikateaduskonna elektrotehnika instituudi elektriajamite ja elektrivarustuse õppetooli dotsent 2007–2009, professor 2009–2016; inseneriteaduskonna elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi professor 2017, vanemlektor 2017–…

Sven-Orli Orgmets

Sündinud Tallinnas, 04.08.1958.a., major Hugo-Johannes Möldre ja Julie Möldre tütre Ellen-Vivian Orgmets poeg. Haridus Tallinna 2.KeskkoolReaalkool, Tallinna 37.Keskkool Jäneda SovhoostehnikumPõhja-Eesti Pöllutöökool 1973-1977 Eesti Maaülikool 1992, magister Töö Salla sovhoos 1976dir.Ants Aavik, A.Sommerlingi nim.sovhoos 1976dir.Karl Kaarli, teadur, Kungla sovhoos 1977dir.Rein Malm ja hiljem Harju Põllum.Val.,juh., alates 1979-1988 A.Sommerlingi nim.sovh.peale 1991.a. Jüri sovh riigimajand ja 1993.a. Jüri Riigimajand, pankrotistati dir.Kaarel Pajumägi agronoomina. 1978.1988.a. oli sovhoosi ...

                                     

ⓘ Eesti haridus

Eesti hariduse ajalugu sai alguse 13.–14. sajandil, kui rajati esimesed koolid kloostrite ja peakirikute juurde.

Esimene eestikeelne aabits ilmus 1575. aastal.

Vanim ülikool on Tartu Ülikool, mille asutas Rootsi kuningas Gustav II Adolf 1632. aastal.

1919. aastal hakati õppetööd esimest korda läbi viima eesti keeles.

Praegu liigitatakse haridus Eestis üld-, kutse- ja huvialahariduseks.

Haridussüsteemis on järgmised neli taset: alus-, põhi-, kesk- ja kõrgharidus.

On rajatud lai koolide ja neid toetavate haridusasutuste võrgustik.

Eesti haridussüsteem koosneb riiklikest, munitsipaal-, avalikest ja eraharidusasutustest. Praegu on Eestis 589 kooli.

                                     

1. Vaata ka

 • Haridus Tallinnas
 • Eesti üliõpilasorganisatsioonide loend
 • Eesti põhikoolide loend
 • Muukeelne haridus Eestis
 • Eesti kõrgkoolide loend
 • Eesti lasteaedade loend
 • Eesti kutseõppeasutuste loend
 • Keelekümblus
 • Eesti koolide loend
                                     
 • Haridus - ja Teadusministeerium HTM on Eesti valitsusasutus, mis korraldab riiklikul tasandil Eesti haridus - ja teadustegevust. Alates 2001. aasta 1.
 • Eesti haridus - ja teadusminister on ametis Eesti Vabariigi haridus - ja teadusministeeriumis Eesti valitsuses. Minister vastutab Eesti haridussüsteemi
 • Vene Haridus - ja Heategevusühingute Liit Eestis varasema nimega Slaavi Haridus - ja Heategevusühingute Liit Eestis on Eesti venelaste organisatsioone
 • Haridus - ja Sotsiaalministeerium lühend: Hasomin oli Eesti ministeerium aastail 1929 1936, mis korraldas muu hulgas rahvahariduse, õppe - ja kasvatustöö
 • Haridus on õppeprogrammidega ettenähtud teadmiste, oskuste ja vilumuste, väärtuste ja käitumisnormide süsteem, mida ühiskond tunnustab ning mille omandatust
 • Säästva arengu haridus inglise keeles education for sustainable development on teadmiste, oskuste, hoiakute ja väärtushinnangute süsteem, mis võimaldab
 • Eesti keelenõukogu on 2001 Eesti Haridus - ja Teadusministeeriumi juurde loodud nõukogu, mis nõustab Eesti valitsust keelepoliitika arendamisel ja elluviimisel
 • eellastena järgmisi ajakirju: Kasvatus ja Haridus 1917 1919 ilmus Peeter Põllu toimetusel 7 numbrit Eesti Kool 1918 1919 ilmus Artur Vallneri toimetusel
 • Eesti Teaduskompetentsi Nõukogu lühend TKN oli kuni veebruarini 2012 haridus - ja teadusministri nõuandev organ, mis: tegi ettepanekuid teadus - ja arendusasutuste
 • nimetati Haridus - ja Teadusministeeriumiks. Pikemalt artiklis Eesti haridusminister Haridus - ja Sotsiaalministeerium Eesti NSV Haridusministeerium Haridus - ja
 • Muukeelne haridus on õpe, mis toimub muus keeles peale riigikeele ehk Eesti oludes muus keeles peale eesti keele. Kooli või klassi õppekeel on keel, milles