ⓘ Heino Mardiste. 1955. aastal lõpetas Viljandi 2. Keskkooli. 1960. aastal lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli geograafia eriala. 1974. aastal sai Tartu Riiklikus Üli ..

                                     

ⓘ Heino Mardiste

1955. aastal lõpetas Viljandi 2. Keskkooli. 1960. aastal lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli geograafia eriala. 1974. aastal sai Tartu Riiklikus Ülikoolis geograafiakandidaadi kraadi väitekirjaga "Väinamere füüsilis-geograafilised ja hüdroloogilised iseärasused". Aastatel 1978–1981 täiendas end M. Lomonossovi nimelises Moskva Riiklikus Ülikoolis.

                                     

1. Töö

Aastatel 1960–1965 töötas Heltermaa mere-hüdrometeoroloogiajaama insener-okeanoloogina, aastast 1961 ka sama asutuse juhataja. 1973–1975 töötas Eesti NSV Teaduste Akadeemia termofüüsika ja elektrofüüsika instituudi Läänemere sektori vaneminseneri ja vanemteadurina. 1965–1969 ja 1975–2001 töötas Tartu Riikliku Ülikooli/Tartu Ülikooli õppejõuna: aastatel 1965–1968 geograafia kateedri assistent, 1968–1969 ja 1975–1978 füüsilise geograafia kateedri vanemõpetaja, 1978. aastast füüsilise geograafia kateedri dotsent, 1978–1980 ka bioloogia-geograafia teaduskonna prodekaan, aastatel 1980–1991 füüsilise geograafia kateedri juhataja, aastatel 1992–2001 geograafia instituudi geoinformaatika ja kartograafia õppetooli dotsent. 2001. aastast emeriitdotsent.

Tema uurimisvaldkondadeks on olnud Eesti rannikumeri ning geograafia ja kartograafia ajalugu.

Aastatel 1985–1993 ajakirja Eesti Loodus toimetuskolleegiumi liige, 1988–2010 Eesti Teaduste Akadeemia looduskaitse komisjoni liige.

Eesti Geograafia Seltsi liige, aastatel 2005–2010 aseesimees.

Üle 40 teaduspublikatsiooni. Avaldanud artikleid ajakirjades Eesti Loodus, Geodeet ja Orienteeruja ning ajalehtedes.

Kirjutanud Eesti Entsüklopeediale, ENEle ja TEA Entsüklopeediale mitusada artiklit maailma loodusgeograafiast ja geograafia ajaloost.

                                     

2. Sporditegevus

15. juunil 1958 tuli sõjajärgse Eesti esimeste individuaalsete orienteerumisvõistluste – Viiratsis toimunud Kalevi valikorienteerumise meistrivõistluste – võitjaks.

1967. aastal tuli Eesti meistriks orienteerumisjooksu teates Tartu Riikliku Ülikooli meeskonnas koos Rudolf Mürgi ja Arne Kivistikuga. 1960. aastal võitis Eesti meistrivõistlustel hõbeda orienteerumisjooksu tavarajal ja pronksi suusaorienteerumise märkesuusatamises.

Vabariikliku kategooria orienteerumiskohtunik 1965.

OK Kape asutajaliige 1981. aastast.

                                     

3. Tunnustus

 • 2002 Tartu Ülikooli Raamatukogu teenetemärk
 • 2001 Valgetähe V klassi teenetemärk
 • 2017 Eesti Orienteerumisliidu teenetemärk
 • 1994 Eesti Geograafia Seltsi auliige
                                     

4. Publikatsioone

 • Heino Mardiste, Jüri Jagomägi. Kartograafia areng Eestis viimase 60 aasta jooksul. Publicationes Instituti Geographici Universitatis Tartuensis 2004/89
 • Salme Nõmmik, Heino Mardiste. Development of geography in the Estonian SSR after World War II. Terra, Vol. 99: 3, 1987
 • Heino Mardiste. Geheimhaltung und Staatssicherheit: zur Kartographie des Kalten Krieges. Berlin: LIT, 2009
 • Heino Mardiste. Currents in the straits of the Väinameri. Tartu: Tartu Riiklik Ülikool, 1976
 • Heino Mardiste koostaja. Eesti kartograafia ajaloo kirjanduse bibliograafia. Tartu Ülikooli geoinformaatika ja kartograafia õppetool, 2012
                                     

5. Välislingid

 • Heino Mardiste artiklid Eesti artiklite andmebaasis Index Scriptorum Estoniae
 • Heino Mardiste publikatsioonid E-kataloogia ESTER
 • Eesti Entsüklopeedia. Mardiste, Heino
                                     
 • konkursil Tema isa on Heino Mardiste Peep Mardiste koduleht Peep Mardiste Eesti Teadusinfosüsteemis Roheliste volikogu juhiks sai Peep Mardiste Postimees, 15
 • Tiit Hang, Jaak Jaagus, Arvo Järvet, Arno Kanal, Juho Kirs, Ain Kull, Heino Mardiste Ivar Puura, Oive Tinn  2015 Geograafia gümnaasiumile II kursus: Maa
 • Marksoo 2005 2010 esimees Jaan - Mati Punning, aseesimehed Anto Raukas ja Heino Mardiste Alates 2010 esimees Mihkel Kangur, aseesimehed Anto Raukas kuni 2015
 • üldjuhul antakse aastas välja üks teenetemärk. 2017 Arne Kivistik, Heino Mardiste Tõnu Raid 2018 Nikolai Järveoja 2019 Sixten Sild 2020 Toivo Saue Eesti
 • tänapäevast kaarti ja Eesti kartograafia ajaloo bibliograafia koostas Heino Mardiste Eesti rahvusatlas valiti 2019. aasta Eesti kaunimate raamatute hulka
 • informaatika 2020 - . Pelle Mellov bioloogia ja elustiku kaitse Heino Mardiste Peep Mardiste Ajalugu. Tartu Üliõpilaste Looduskaitseringi kodulehekülg.
 • наук. Таллинн: Академия наук Эстонской ССР, Институт экономики, 1980 Heino Mardiste Teaduskraadi kaitsnud Tartu Ülikooli geograafia eriala vilistlased
 • Mardiste 1941 1944 Heino Villem. Eesti Vabariigi metskonnad ja metsaülemad 1918 1944. Eesti Metsaselts, lk. 14. Jõgeva, 1998, ISBN 9985605144 Heino Villem
 • Aksel Koch 1920 1928 Rudolf Nogur 1929 1932 Hendrik Mardiste 1932 1940 Herbert Talvaru 1940 1944 Heino Villem. Eesti Vabariigi metskonnad ja metsaülemad
 • Ajakirjanik ja kunstikoguja Andres Eilart on Jaan Eilarti vennapoeg. Heino Mardiste Peep Mardiste Ajalugu. Tartu Üliõpilaste Looduskaitseringi koduleht. Kasutatud