ⓘ Religioosne ideoloogia on sarnase elulaadi, käitumise, väärtussüsteemi, müütide või uskumuste süsteemi propaganda. Nagu kõik ideoloogiad üritatakse ka religioos ..

                                     

ⓘ Religioosne ideoloogia

Religioosne ideoloogia on sarnase elulaadi, käitumise, väärtussüsteemi, müütide või uskumuste süsteemi propaganda. Nagu kõik ideoloogiad üritatakse ka religioosset ideoloogiat asetada inimeste teadlike valikute aluseks kõigil tähtsamatel ühiskonnaelu tasanditel. Religioosne ideoloogia on masside mõjutamise vahend. Loodusteadlased peavad religioosseid ideoloogiaid lihtsustatud ja ebatõesteks ettekirjutusteks tegelikkusest. Religioossed ideoloogiad on ebateaduslikud.

Alar Kilp arvab, et religioon ei erine ideoloogiast. Religioosne ideoloogia on usundi väljendus ühtses normeeritud õpetuses ja kollektiivses ühtekuuluvuses. Kirikus on ideoloogiliseks aluseks usutunnistus. Religioosne ideoloogia on seotud organisatsiooniga ja erineb individuaalsest vaimsusest üksikisiku usulisest kogemusest.

Tänapäeval probleemseim religioosne ideoloogia on islamism. Sarnane nähtus aga mitte sama, on "poliitiline religioon" nt kommunism, fašism kus toimub ühiskonna ritualiseerimine. Selliste maailmavaadete ja religioossete ideoloogiate ühine tunnus on ainuvalitsus autoritarism ja totalitarism.

Religioosne ideoloogia tekkib kui poliitiline võim hakkab kujundama teoloogiat. Näiteks Rooma impeeriumi ja Bütsantsi keisrid toetasid kiriku ühtse usutunnistuse sõnastamist. Usutunnistused nt Ei ole jumalat peale Allahi ja Muhammad on tema saadik." on religioossed ideoloogiad, mida kasutatakse ühiskondlikus võimuvõitluses.

                                     
  • võitlemine, c religiooni muutumine ideoloogiaks. Islamism kui religioosne ideoloogia tugevnes 20. sajandi kahel viimasel aastakümnel, pärast 1979. aastat
  • positsioone revideerima. 1970. aastal ilmus Louis Althusserilt mõjukas essee Ideoloogia ja ideoloogilised riigiaparaadid Idéologie et appareils idéologiques
  • общественность Uus religioosne teadvus ja üldsus Nende kogumikega algas Berdjajevi üleminek idealismist religioosse ideoloogia ja usulise romantismi
  • glamrock, elektropopp, sündipopp, diskomuusika, indie - pop, etnopopp, religioosne popp, J - pop jt. Osa alamstiilidest saavutasid laia leviku näiteks rock n roll
  • natsionalistlik või etniline terrorism Usuline terrorism sama mis religioosne terrorism Paremäärmuslik terrorism poliitiline Vasakäärmuslik terrorism
  • ajapikku kriitiliseks seisukohaks Lääne ühiskonnas domineeriva õigusliku ideoloogia suhtes. Frankfurdi koolkonna ja prantsuse poststrukturalistide tööde põhjal
  • sõna kasutama Britannias tänu James Elishama Smithi 1801 1857, briti religioosne ajakirjanik ja kirjanik, millenarist ja kristlik isrealiit kirjutistele
  • oli luteri pastori Johan Ottosen Grundtvigi poeg. Kodus valitses väga religioosne õhustik, kuigi tema ema austas väga ka vanu Skandinaavia legende ja traditsioone
  • Sütelkõnd on religioosne ja New Age i praktika ning mentaalse treeningu vorm, mis seisneb hõõguvate süte peal paljajalu kõndimises ja selleks valmistumises
  • tähenduse oli poeetiline, sest oli tihedalt seotud kirjandusega oli religioosne kuna romantikud olid veendunud, et muusika kaudu saab inimene kogeda