ⓘ Sõõrik-majandus on majandusteadlase Kate Raworthi loodud kontseptsioon planetaarsete piiride täiendamise kohta sotsiaalsete piiridega, millest allapoole langemi ..

                                     

ⓘ Sõõrik-majandus

Sõõrik-majandus on majandusteadlase Kate Raworthi loodud kontseptsioon planetaarsete piiride täiendamise kohta sotsiaalsete piiridega, millest allapoole langemine tähendab inimühiskonna jaoks vastuvõetamatute puuduste all kannatamist.

Planetaarsete ja sotsiaalsete piiride vaheline ala moodustab keskkonnaohutu ja sotsiaalselt õiglase ruumi ühiskonna täisväärtuslikuks toimimiseks ja majandamiseks. Kujundlikult moodustab see ala sõõriku, mille välimisest ja sisemisest ringist väljaspool elamine ei ole kestlik.

                                     
  • atmosfääri aerosoolide koormus. Globaalprobleemid Keskkonna taluvusvõime Sõõrik - majandus Toimetulekuvõime püsimetsandus Maa taluvuspiirid Säästva Eesti Instituudi