ⓘ Usk on tunne, veendumus või uskumus, et midagi on õige või tegelik. Erinevalt uskumusest eeldab usk tavaliselt mõne õpetava süsteemi olemasolu, millele tahetaks ..

Paradiis (täpsustus)

"Paradiis: Usk" "Paradies: Glaube" on selle triloogia esimene film, mis esilinastus 2012. aastal "Paradiis" on Dante Alighieri poeemi "Jumaliku komöödia" kolmas osa. "Paradiis: Lootus" "Paradies: Hoffnung" on selle triloogia kolmas film, mis esilinastus 2013. aastal "Paradiis" "Paradies" on Ulrich Seidli filmitriloogia "Paradiis: Armastus" "Paradies: Liebe" on selle triloogia esimene film, mis esilinastus 2012. aastal

The Wisdom of Insecurity: A Message for an Age of Anxiety

Elu tundub olevat valgusesähvatus kahe igavese pimeduse vahel, hoolimata naudingust täis kannatust. Oleme harjunud uskuma, et elame tulevase elu nimel. Siinsel elul ei ole ju mõtet, kui pole igavest elu. Püüd leida mõtet näilisest kaosest on nagu soov saata ümbrikus vett. Eluvett ei saa korralikult ja kindlalt sisse pakkida. Kõik pakid on katki läinud. Elu probleemid on aina ilmsemalt keerulised ja pakid lähevad aina kiiremini katki. Meie ajal on traditsioonid lõhutud ja ebaturvalisus suur. Üha vähem on asju, mida pidada täiesti õigeks ja tõeseks alati. Mõnede jaoks on see vabanemine dogma ...

Kultuurifilosoofia

Kultuurifilosoofia on kultuuri tähendust ning olemust uuriv filosoofiaharu. Kultuurifilosoofia kujunes välja 18. sajandil ja 19. sajandi alguses, ehkki kultuurifilosoofilist problemaatikat leidub juba antiigist alates. Kultuurifilosoofia teke oli seotud valgustusliikumise arusaamisega kultuurist kui loodusest väljaspool seisvast nähtusest. Tänapäeva kultuurifilosoofia tähtsaim osa on filosoofiline kultuurikriitika, mis uurib näiteks industriaalühiskonda, massimeediat ja tehnoloogiat, samuti sõda ja rahu, sotsiaalsete sidemete konflikti sotsiaalse mobiilsusega, globaliseerumist ja keskkonna ...

Emma Gaggiotti Richards

Emma Gaggiotti Richards oli Itaalia maalikunstnik, kes tegutses ühtlasi ka Inglismaal. Ta valmistas viis maali kuninganna Victoria ja prints Albertile.

Oda Nobunaga

Oda Nobunaga oli Jaapani daimyo ja üks Sengoku perioodi juhtfiguure. Teda peetakse esimeseks Jaapani kolmest "Suurest Ühendajast".

                                     

ⓘ Usk

Usk on tunne, veendumus või uskumus, et midagi on õige või tegelik. Erinevalt uskumusest eeldab usk tavaliselt mõne õpetava süsteemi olemasolu, millele tahetakse olla lojaalne ka ilma mõistliku seletuseta. Usk teisesse inimesse või asjasse sisaldab samuti lojaalsuse ideed.

Religioosne usk vastab eksistentsiaalsete küsimustele ja läheb kaugemale empiirilise maailma tõenditest. Religioon on õpetus, mis vastab nendele küsimustele teatud viisil.

Tanahi ja judaismi alus on usk ainujumalasse monoteism.

                                     

1.1. Kristlik usk Uue Testamendi usukäsitlus

Uues Testamendis sõnale "usk" vastav kreeka sõna πίστις pistis tähendab algselt kindlust, usaldust või kindlat veendumust.

Uue Testamendi järgi on usk usaldus Jumala ilmutusse, lootus Jumala tõotustesse, mis ta Pühakirjas on andnud. Uue Testamendi autorid eeldavad, et nende arusaam usust põhineb Vanal Testamendil.

                                     

1.2. Kristlik usk Johannese usukäsitlus

Peale selle võrdsustab Uus Testament usku Jumalasse usuga Jeesusesse. Seda rõhutab eriti Johannese evangeelium, milles Jeesus ütleb: Isa ei mõista kellegi üle kohut, vaid on andnud kohtumõistmise täiesti Poja kätte, et kõik austaksid Poega, nõnda nagu nad austavad Isa. Kes ei austa Poega, see ei austa ka Isa, kes on tema läkitanud. 5:22, 23. Küsimuse peale "Mida me peame ette võtma, et teha Jumala tegusid?" vastab Jeesus Johannese evangeeliumis: "See ongi Jumala tegu, et te usute temasse, kelle ta on läkitanud." 6:28.29

                                     

1.3. Kristlik usk Pauluse usukäsitlus

Usu tähtsuses seoses lepinguga, mis Jumalaga on sõlmitud, ütleb Kiri heebrealastele: Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus. 11:1 Sõna πίστις on tõlgitud kui "usk", on tavaline antiikaegsetel papüürusele kirjutatud äridokumentidel. Selle sõnaga peetakse silmas, et tagatised vahetatakse, mis tagavad, et lepingus kirjeldatav omand antakse üle. Edasi illustreerib Kiri heebrealastele 11:6 usu tähendust ja praktilist tähtsust: Aga ilma usuta on võimatu olla Jumalale meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad.

                                     
 • USK või Usk võib tähendada järgmist: Usk on tunne, veendumus või uskumus, et midagi on õige või reaalne Usk linn Uski jõgi .
 • Usk ja Elu on olnud mitme eestikeelse vaimuliku sisuga perioodilise väljaande pealkirjaks: Usk ja Elu on alates 1997. aastast Tallinnas ilmuv Eesti Apostlik - Õigeusu
 • Usk Lootus. Armastus. on Vennaskonna kolmas album, mis ilmus 1993. aastal. Jumal kaitse Vennaskonda Mait Vaik Allan Vainola Pathique Tõnu Trubetsky
 • Tiiu Usk sündinud 22. novembril 1936 on eesti pianist ja muusikapedagoog. Ta on lõpetanud Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli klaveri ja kooridirigeerimise
 • Usk ühtsus, kord urdu keeles ایمان اتحاد نظم on Pakistani riigi moto. Seda peetakse Pakistani riigi juhtpõhimõtteks. Pakistani iseseisvudes võttis
 • Baha i usk on religioon, mille rajas Baha u llah 1817 1892 19. sajandil Iraanis. Baha u llah t peavad bahá íd kõige viimaseks Jumala Ilmutajate reas
 • Joosep Usk 22. märts 1903 Vihula vald, Virumaa 1954 oli eesti keemik. Õppis 1924 1930 Tartu Ülikoolis keemiat, sai keemiamagistriks 1931 Eesti põlevkivibensiini
 • Rahvusvaheline auhind Usk ja ustavus vene keeles Международная премия Вера и Верность on iga - aastane auhind, mida alates 1992. aastast annab välja
 • Taarausk ka Taara usk on Eesti uuspaganlik rahvuslik usuline liikumine. Kõige levinum oli ta 1930. aastatel, kuid eksisteerib tänapäevalgi. Taarausk
 • Judaism ehk juutlus ka juudi usk juudiusk kreeka sõnast ἰουδαϊσμός iudaismos on peamiselt juudi rahva usund. Judaism on vanim tänapäevani püsinud
 • mõistuspärasus ehk ratsionaalsus baseerub mõistusel või tõenditel, siis usk baseerub inspiratsioonil, ilmutusel inglise revelation või autoriteedil