ⓘ Eesti ajakirjandus. Eestikeelse ajakirjanduse alguseks loetakse aastat 1766, mil Põltsamaal hakkas Peter Ernst Wilde väljaandel ilmuma arstiteadusliku sisuga le ..

Vjatšeslav Leedo hagi AS Delfi vastu mittevaralise kahju hüvitamiseks

Vjatšeslav Leedo esitas 17. aprillil 2006. aastal Harju Maakohtule hagi AS Delfi vastu, milles palus kostjalt välja mõista kohtu äranägemisel õiglase hüvitise mittevaralise kahju tekitamise eest.

Lambeth Walk

"Lambeth Walk" on laul 1937. aasta muusikalist "Me and My Girl". Lambeth Walk on tänav Lambethis, mis oli kunagi oluline tänavakaubanduse ja töölisklassi kultuuri linnaosa Londonis. Lauluviis andis oma nime kokni tantsule, mille tantsis tuntuks Lupino Lane aastal 1937. Muusikal "Me and My Girl" räägib kokni kärupoisist Bill Snibsonist, kes saab päranduse, tõuseb aadliseisusse, kuid peaaegu kaotab oma armsama Lambethist. 1939. aastal vändati muusikali ainetel ka film "The Lambeth Walk", Laneiga peaosas.

                                     

ⓘ Eesti ajakirjandus

Eestikeelse ajakirjanduse alguseks loetakse aastat 1766, mil Põltsamaal hakkas Peter Ernst Wilde väljaandel ilmuma arstiteadusliku sisuga lehekene "Lühhike öppetus, mis sees monned head rohhud teäda antakse.". Et Wilde ise ei vallanud eesti keelt küllaldasel määral, hoolitses eestikeelse väljaande sisu eest Põltsamaa kirikuõpetaja August Wilhelm Hupel.

1806. aastal hakkasid Johann Philipp von Roth ja Gustav Adolph Oldekop Tartus välja andma tartukeelset ajalehte Tartoma Rahva Näddali-Leht.

Järjepideva ajakirjanduse ja lehelugemisharjumuse lõi Johann Voldemar Jannseni 1857. aastal asutatud Perno Postimees, millest mitme nime- ja asukohavahetuse järel kujunes Eesti vanim enam-vähem järjepidevalt ilmunud ajaleht tänapäevane Postimees. Suur tähtsus oli Carl Robert Jakobsoni Sakalal. 19. sajandi lõpus ilmus eesti keeles juba paarkümmend ajalehte.

Eesti ajakirjanduse ajalugu kogub Põltsamaal tegutsev Eesti pressimuuseum.

                                     

1. Välislingid

 • Indrek Ibrus: "Eesti meedia tee tõeärisse" Müürileht, 13. jaanuar 2020
 • Anu Pallas: "Eesti ajakirjanduse ajalugu", e-kursuse "Massikommunikatsiooni ja Eesti ajakirjanduse ajalugu" õppematerjal Tartu Ülikooli portaalis DSpace
                                     
 • tänu ajakirjanduse kaudu vaba teabe levitamisele. Pikemalt artiklis Eesti ajakirjandus Eestikeelse ajakirjanduse alguseks loetakse aastat 1766, mil Põltsamaal
 • alustati ametlikke liitumisläbirääkimisi. Liitumist kajastas laialdaselt Eesti ajakirjandus sealhulgas avaldasid oma seisukohti tuntud kultuuritegelased. 2003
 • Aeglane ajakirjandus järgib paljuski 1989. aastal Roomas alguse saanud aeglase toidu ing k slow food liikumise eeskuju. Sarnaselt kiirtoidu kahjulikkusega
 • Lehmakauplemine on piltlik ja halvustav mõiste, mille Eesti ajakirjandus võttis kasutusele 1920. aastate alguses, tähistamaks poliitilise koalitsiooni
 • võitsid. Ajakirjandus hindas Spordi võidu aluseks väravavaht Tipneri tegutsemist. Evald Tipneri auks nimetas Eesti Jalgpalli Liit 2012. aastal Eesti karika
 • Peegel 19. mai 1919 Uuemõisa vald, Saaremaa 6. november 2007 oli eesti ajakirjandus - ja keeleteadlane, akadeemik ning kirjanik. Aastal 1938 lõpetas Peegel
 • ajakohane ajakiri Eesti naisterahvale Linda lisaleht ilmus 1891 1897 Jõuluhelinad ilmus 1897 Tervis ilmus 1903 1904 Eestikeelne ajakirjandus 1766 1940
 • Väliseestlane ilmus 1928 - 1930 ja Fenno - Ugria Teated ilmus 1929 Eestikeelne ajakirjandus 1766 1940. I, A - N. Tallinn : Teaduste Akadeemia Kirjastus, 2002. Lk 162
 • Teadusajakirjandus ehk aimeajakirjandus on teadusest kõnelev ajakirjandus Teadusajakirjandus vahendab teadusuudiseid ja kirjeldab teaduses toimuvat populaarsel
 • pidamisel: digitaalarhiiv portaal Digitaalne Eesti ajakirjandus veebiarhiiv lugejate andmebaas Eesti rahvusbibliograafia andmebaas. Tallinnas Tõnismäel
 • Adolf Just. 1880 1882 kandis ajakiri nime Eesti Põllumees : Eesti Postimehe lisaleht. Eestikeelne ajakirjandus 1766 1940. I, A - N. Tallinn : Teaduste Akadeemia