ⓘ Poliitika on protsess, mille käigus erinevate sotsiaalsete subjektide sihikindla tegevuse tulemusena jõutakse otsusteni, mis määravad neist subjektidest koosnev ..

Esindus

Esindus poliitika, üksikisiku võime mõjustada poliitikat Esindusdemokraatia Rahvusvahelise NGO esindus – Rahvusvahelise valitsusvälise organisatsiooni INGO missiooni esindav amet Alaline esindus, diplomaatilise esinduse tüüp Üksikisikute gruppide või ettevõtete huvides läbiviidav kuluaaripoliitika Õiguslikku esindamist ehk advokaaditeenust osutavad juristid

Normaliseerimine (täpsustus)

Normaliseerimine on mitmetähenduslik sõna. Andmete normaliseerimine on andmebaasis olevate andmete korrastamine andmete kordumise ja vastuolude vältimiseks Normaliseerimine on terase kuumutamine 50.60 °C võrra üle kriitilise punkti, hoidmine nimetatud temperatuuril ja jahutamine seisvas õhus. Normaliseerimine oli Praha kevade järgne jäiga poliitika periood Tšehhoslovakkias. Normaliseerimine filosoofia

Ekspansioon (täpsustus)

Ekspansioon on paisumine, laiumine, levimine. Ekspansionism ehk ekspansioonipoliitika on ekspansiooni toetav poliitika. Ekspansioon on poliitikas ja majanduses riigipiiride laiendamine, uute turgude ja asumaade hõivamine. Ekspansioon on riigi kiire areng majanduses. Ekspansioon on bioloogias liigi levila suurenemine. Ekspansiivne inimene ei hoia end tunnete väljendamisel tagasi ja reageerib kõigele tormakalt. Vaimuhaigetel näiteks võib olla suurusehullustus.

Kaasaegse Arengu Instituut

Kaasaegse Arengu Instituut on Moskvas tegutsev mõttekoda, mis deklareerib oma eesmärgina parimate ekspertide ühendamise riikliku poliitika tähtsamaid suundi puudutavate dokumentide väljatöötamiseks ja ettepanekute ettevalmistamiseks. Organisatsiooni juhatuse esimees on Igor Jurgens. Instituudi hoolekogu juht on Dmitri Medvedev. Instituut asutati Infoühiskonna Arengu keskuse Центр развития информационного общества; РИО-Центр baasil. Viimane tegutses ajal, mil Medvedev oli asepeaminister Medvedevi vastutusel olnud nõndanimetatud rahvusprojektide elluviimise ekspertnõukoguna.

Rangaku

Jaapani rangaku oli esialgu läbi Dejimas asunud Hollandi enklaavi esindajatega toimunud kontaktide teadmiste saamine ja kogumine Läänes toimuvatest arengutest. Selle lisandusid järk-järgult tehniliste leiutiste näidiste saamine, raamatute tõlkimine, koolide rajamine ja lõpuks ka õpilaste vahetamine. Rangaku võimaldas Jaapanil olla kursis Lääne teaduse ja tehniliste saavutustega ning pidada mõneti sammu Lääne tehnoloogia ja meditsiiniga perioodil kui maa oli 1641.–1853. aastatel välismaalaste jaoks Tokugawa shogunaadi 1603 1867. rahvusliku isolatsiooni poliitika sakoku tõttu suletud. Seeläb ...

                                     

ⓘ Poliitika

Poliitika on protsess, mille käigus erinevate sotsiaalsete subjektide sihikindla tegevuse tulemusena jõutakse otsusteni, mis määravad neist subjektidest koosnevas sotsiaalses grupis või gruppidevahelistes suhetes kehtivad reeglid.

Enamasti peetakse poliitikast rääkides silmas riike või riikidevahelisi suhteid mõjutavate otsuste tegemist, milles osalevad poliitikud ja parteid. Poliitika tähendab siiski ka muude sotsiaalsete gruppide, sealhulgas ettevõtete ja organisatsioonide vahelisi ja siseseid võimusuhteid puudutavaid otsuseid. Kuigi algselt on poliitikat seostatud ainult avaliku sfääriga, on seda mõistet üle kantud ka erasfäärile.

Poliitiliste otsuste tegemises osalevad erinevate huvidega sotsiaalsed subjektid, kasutades argumenteerimist ja aktsioone. Poliitilise tegevusel tulemusel saavad isikud, parteid, organisatsioonid jne võimule riigis ja omandavad mõjuvõimu ühiskonnas.

Vajadus poliitika järele tuleneb sellest, et sotsiaalsetes gruppides sealhulgas ühiskonnas on erinevate huvide ja arvamustega sotsiaalseid subjekte ehk teiste sõnadega on olemas sotsiaalne konflikt. Poliitiliste otsuste tegemisel tuleb saavutada kokkulepe, mis eeldab kompromissi erinevate huvide ja arvamuste vahel.

                                     

1. Vaata ka

 • sotsiaalpoliitika
 • fiskaalpoliitika
 • Eesti poliitika
 • rahasüsteem
 • poliitikaanalüüs
 • maailma parteide loend
 • maailma poliitikute loend
 • rahapoliitika
 • parteide loend riikide kaupa
 • politoloogia
 • politoloogia mõisteid
 • õiguspoliitika
 • politoloogide loend
                                     

2. Välislingid

 • Poliitika ja valitsemise alused. Kõrgkooliõpik. Autorid: Mari-Liis Jakobson, Leif Kalev, Ott Lumi, Rein Ruutsoo, Tõnis Saarts, Georg Sootla, Anu Toots, Raivo Vetik. 2011, PDF-fail allalaaditav
                                     
 • Tõejärgne poliitika inglise keeles post - truth politics ehk faktijärgne poliitika ehk tõepõhjata poliitika on poliitiline kultuur, milles avaliku debati
 • Poliitika psühholoogilised alused on endise laevakaitsja ja EKRE poliitiku Georg Kirsbergi 2014. aastal ilmunud raamat, milles ta kirjeldab oma teooriat
 • pikaajalisemat sündide vahet ning vähemate laste saamist ühe naise kohta. Selle poliitika tulemusena langes sündimusindeks aastatel 1970 1979 vastavalt 5, 93 - lt
 • Kuni 2012. aasta märtsi ja detsembri riigipööreteni toimis Mali poliitika poolpresidentaalse esindusdemokraatliku vabariigi raamistikus. Mali riigipea
 • Kommunist ilmus kuni aastani 1989. Detsembrist 1989 ilmus edasi nimega Poliitika Selle nime all ilmus detsembrini 1991. Ajakirjal oli lisaväljaanne Küsimused
 • kontentanalüüs poliitika biheivioristlik uurimine David Easton poliitiline sotsioloogia poliitilise kultuuri uurimine Almond ja Verba majanduslik poliitika teooria
 • Armeenia poliitika raamid seab riigikord: Armeenia on presidentaalne esindusdemokraatlik vabariik, kus riigipea on president ja kehtib mitmeparteisüsteem
 • Taani poliitika toimib parlamentaarse esindusdemokraatia raamistikus. Taani Kuningriigis valitseb konstitutsiooniline monarhia ning riigipeaks on kuninganna
 • arutelu ja kodanike osalust poliitika kujundamises toetada poliitika kujundamise protsessi kvaliteetse ja neutraalse poliitika analüüsiga pakkuda alternatiivseid
 • partnerite vahel. Ühendusi võivad sõlmida füüsilised ja juriidilised isikud või riigid. Assotsiatsioon Koalitsioon Liit poliitika Partnerlus Unioon
 • Ebaõnnestunud riigipööret nimetatakse riigipöördekatseks. Putš Revolutsioon Riik Cathal J. Nolan. Maailma poliitika leksikon Tallinn: Olion, 1999, lk 51.
 • Liit ehk sõjaline liit on salajane või avalik ametlik kokkulepe kahe või enama riigi vahel, mille puhul sõjalist ja julgeolekupoliitikat koordineeritakse