ⓘ Kultuur ja Elu on eesti ajakiri, mis ilmub aastast 1958. Nõukogude ajal oli Kultuur ja Elu Eesti NSV Kultuuriministeeriumi ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu ku ..

Weserbergland

Weseri kõrgustik on künklik ala Saksamaal Alam-Saksimaal Hessenis ja Nordrhein-Westfalenis, Hann. Mündeni ja Porta Westfalica vahel Weseri jõe ääres. Olulised linnad selles piirkonnas on Bad Karlshafen, Holzminden, Höxter, Bodenwerder, Hameln, Rinteln ja Vlotho. Vendade Grimmide juttude tegevuskohad on seatud Weseri kõrgustikule, ja seal on palju renessansshooneid, millel on omapärane piirkondlik stiil, Weseri renessanss-stiil. Piirkond kattub laias laastus Looduskaitse Föderaalameti poolt defineeritud Alam-Saksi küngastiku looduspiirkonnaga.

                                     

ⓘ Kultuur ja Elu

Kultuur ja Elu on eesti ajakiri, mis ilmub aastast 1958.

Nõukogude ajal oli Kultuur ja Elu Eesti NSV Kultuuriministeeriumi ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu kuukiri, mis käsitles eelkõige isetegevuslaste loodud kultuuri ja oli mõeldud kultuuritöötajate abistamiseks. Kultuur ja Elu avaldas muu hulgas lühinäidendeid, ajakirjas ilmus pikka aega fotokunsti rubriik. Aastal 1971 oli ajakirja tiraaž 30 000.

1980. aastatel avaldas Kultuur ja Elu rahvusliku kallakuga kultuurikirjutisi ja lisapoognatena KE Raamatukogu sarjas mitmeid kultuurilooliselt tähtsaid kordustrükke Teise maailmasõja eel Eesti Vabariigis ilmunud originaalteostest ja tõlgetest mh Oswald Spengleri "Õhtumaa allakäik", Oskar Looritsa "Eestluse elujõud" ja Artur Adsoni "Lahkumine".

Eesti Vabariigi taastamisele eelnenud laulva revolutsiooni ajal hakkasid ajakirjas ilmuma ajakajalised poliitilised kirjutised ning varem keelatud mälestused Nõukogude režiimi toimepandud küüditamistest ja teistest inimsusvastastest kuritegudest.

Alates 1990. aastatest on Kultuur ja Elu rahvusliku suunitlusega ajakiri, mille põhiteemad on Nõukogude režiimi kuriteod ning Nõukogude-vastane vabadusvõitlus. Ajapikku on sisu põhirõhk nihkunud militaarajaloole, kitsamalt Teisele maailmasõjale ja eestlaste rollile Saksa sõjaväes, kajastades seda eelkõige vabaduse eest peetud võitlusena Nõukogude Liidu vastu.

2009. aasta seisuga annab ajakirja välja Markleis OÜ.

                                     

1. Kriitika

Meediakriitikas on Kultuuri ja Elu süüdistatud natsismilembuses.

Kritiseerides Teises maailmasõjas kaotajate poolel sõdinud eestlaste kirjeldamist positiivses valguses ja sõja võitjate sooritatud sõjakuritegude käsitlemist ajakirjas, väidab luuletaja Veiko Märka: "Leian ise, et kuigi eestlased said sõja ajal valida ainult kahe poolhullu diktaatori ja Eesti iseseisvuse surmavaenlase vahel, oli arukam poolevalik siiski Punaarmee. Esiteks on juhul, kui mõlemad võimalused tähendavad nagunii kodumaa reetmist, kasulikum sõdida võitja poolel, sest see toob sõdijale kaasa isiklikke hüvesid. Ja enamasti tõigi. Teiseks oli sõja ajal selge, et ainsad tõsiseltvõetavad Eesti iseseisvuse kaitsjad on USA ja Inglismaa. Nende liitlase koosseisus sõdides pidi olema vähemalt moraalselt kergem. Ja kuigi ameeriklastest ega brittidest aastakümneid reaalset kasu polnud, siis sedasama rahva moraali nad jõudumööda raadio ja muu propaganda abil ju ikka hoida aitasid." Kultuuri ja Elu hoiakuid illustreerib Märka näidetega nagu "Kõige naljakam on Wehrmachti nimetamine vabastajateks.", "Hitleri nime sünonüümina kasutab Kultuur ja Elu läbivalt hellitusväljendit Juht lk 19 neljal korral, mis teeb lugemise eriti lõbusaks.", "Ajakirja suhtumise Hitleri-Saksamaasse Teise maailmasõja päevil võtab hästi kokku ühe seda teeninud eestlase lause: "Edukas algus, väärikas lõpp”." ja "Kultuur ja Elu aga kirjutab lk 5: "Kogu Teise maailmasõja niiditõmbaja oli Inglismaa – Inglismaa mängis ameeriklastega kokku ja nii Hitler kui Stalin olid kistud konflikti.".

Keeleteadlase Urmas Sutropi hinnangul ründab Kultuur ja Elu liberaalseid ja demokraatlikke väärtusi, väites, et "eesti rahvas ei kanna mingit süükoormat siin toime pandud natsikuritegude eest" ning illustreerides ka neutraalseid ajalooartikleid peamiselt fotodega natsisümboolikast ülistavate allkirjadega nagu "Ärganud rahvuse teravik".

                                     

2. Välislingid

 • Tea Kurvits Palju õnne, Kultuur ja Elu! Estonian World Review, 23. jaanuar 2009
 • Veiko Märka Kultuur ja Elu on meie parim huumoriväljaanne ERR/Sirp, 8.12.2013 Sirbis "Vallatu vembumees Adolf Hitler"
 • Kultuuri ja Elu koduleht
                                     
 • Minose kultuur ka minoiline kultuur või Kreeta kultuur oli pronksiaegne kultuur mis kujunes Kreetal ja teistel Egeuse mere saartel. Selle levikuperiood
 • Eestlane ja Meie Elu tulevik oli ohus, ostis Tartu College mõlema lehe tellijaskonnad ja ajalehed koondusid ühise nime alla Eesti Elu Eesti Elu ilmub kord
 • 2005 Mälestati legendaarset Eesti sõjameest Kultuur ja Elu kevadnumber 2006 Võru fenomen Kultuur ja Elu suvenumber 2006 20 aastat okupatsiooni selgroo
 • Eesti kultuur on nii Eesti territooriumi kui eestlaste kultuur See on tihedalt seotud Eesti ajaloo ja loodusega. Eesti ajaloo jooksul on kultuurilisi
 • Arhitektiks jäämine maksis elu Kultuur ja Elu 1 2002. Lk 52 Margit - Mariann Koppel. Arhitektiks jäämine maksis elu Kultuur ja Elu 1 2002 Eesti NSV Arhitektide
 • tähtpäevaks kuulutama. Kas tänapäeva Eesti oskab käituda riigina? - Kultuur ja Elu 1 2003. Langenud Vabadusvõitleja Päeva XVI aulakonverents 25.03.2012
 • Tarjan. Mis seob Siberit, Kundat ja Jüri Parijõge? Viru - Nigula Teataja. Eesti Elu 20.11.2014 Margit - Mariann Koppel: Elu Eesti Siberis Kultuur ja Elu
 • ajakiri Arter ja kultuurilisa Arvamus ja Kultuur Argipäeviti ilmub Postimehe vahel Eesti suurim maakonnaleht Tartu Postimees, mis levib Tartu - ja Jõgevamaal
 • loodud või tagantjärele digiteeritud kultuur mis levib digitaalseid kommunikatsioonikanaleid pidi ning leiab aset ja on tarbitud digitaalselt kujundatud
 • maha. Jüri sureb ilma pojapojale pere mahajätmist andestamata. Kultuur Kirjandus ja iseseisev Eesti Estonica. Vaadatud 17.08.2013. Eesti. Dictionary