ⓘ Välis-Eesti - piiskopkond, Ühing, Välis-Eesti, ajaleht, Kultuuri- ja Haridusühing, Muinsuskaitse Selts, Eesti Maja, ajakiri 1929 ..

Välis-Eesti piiskopkond

Välis-Eesti piiskopkond on EELK üks piiskopkondadest. Piiskopkond moodustati 2010 EELK-ga ühinenud E.E.L.K st. Kui EELK ja E.E.L.K. ühinesid, siis kõik Välis-Eesti praostkonnad läksid piiskopkonna alla, ent mitte kõik praostkondade kogudused mõned kogudused olid ühinemise vastu. Piiskopkonnal on oma konsistoorium. Välis-Eesti piiskopkonna ülemkarjane on EELK peapiiskop. 2012. aasta seisuga oli piiskopkonnas üle maailma 41 kogudust ja 15 kuulutuspunkti. Piiskopkonnas on järgmised praostkonnad: Inglismaa, Kanada, Rootsi, Saksamaa, USA Chicago, USA Esimene; Austraalia kogudused alluvad otse p ...

Välis-Eesti Ühing

Välis-Eesti Ühing on aastatel 1928–1940 ja uuesti aastast 1995 tegutsev ühendus, mille liikmed võivad olla Eestis elavad eestlased või väliseestlased. Aastal 1933 sai VEÜst kõikide väliseestlaste organisatsioonide keskorganisatsioon. Ühing andis välja ajakirja Välis-Eesti.

Välis-Eesti (ajaleht)

Välis-Eesti oli 1944–1995 Stockholmis ilmunud Rootsi eestlaste ajaleht. Ajalehe Välis-Eesti idee andsid Jüri Uluots, Edgar Kant ja Johannes Klesment. Tegelikuks ajalehe hingeks oli ja toimetajaks hakkas Edgar V. Saks. Esimene number ilmus 29. oktoobril 1944, päev pärast Teataja esimest numbrit. Toimetuse sekretär oli Valev Uibopuu. Pärast peatoimetaja Saksamaale kolimist vastutasid lehe väljaandmise eest Martin Kuldkepp, Madis Üürike, Heinrich Laretei, Vello Ugandi jpt. Hiljem vastutas ajalehe majanduse eest Lembit Kriisa, toimetaja oli Vello Pekomäe. 1944–1975 ilmus ajaleht ebaregulaarsel ...

Välis-Eesti Kultuuri- ja Haridusühing

MTÜ Välis-Eesti Kultuuri- ja Haridusühing on Ungaris Budapestis tegutsev Ungari eestlasi ühendav ühing. Selts on küll registreeritud Eestis, ent peab ülal Lotte Kooli Budapestis. Aastast 2011 korraldab ühing Eesti Instituudi Budapestis ruumides igapühapäevaseid laste kokkusaamisi. Kokkusaamistel osaleb umbes kümme last.

Välis-Eesti Muinsuskaitse Selts

Välis-Eesti Muinsuskaitse Selts oli rahvusvaheline väliseestlaste organisatsioon, mis loodi 22. mail 1988 eesmärgiga toetada Eestis hiljuti loodud Eesti Muinsuskaitse Seltsi. Asutamisel valiti seltsi esimeheks Neeme Järvi, tegevesimeheks Lembit Soots. Seltsi töö toimus paljudes väliseestlaste kogukondades, seltsi aktivistide hulka kuulusid Rein Taagepera, Matti Klaar, Enno Klaar, Rain-Robert Rebas, Hain Rebas, Rein Grabi ja teised. VMSi Asutavasse Kogusse kuulusid Neeme Järvi, Karl Aun, Eerik Haamer, Ivar Ivask, Enno Klaar, Raimond Kolk, Ilse Lehiste, Jaan Puhvel, Peeter Puide, Toivo Raun, ...

Eesti Maja

Eesti Maja on eestlaste kultuurielu keskus eestlaste kogukondades väljaspool Eestit. Enamasti on Eesti Majadel oma hoone, kuid on ka erandeid. Eesti Majad said alguse väliseestlaste seltsi- ja kultuurielu keskustena. Nii alustab New Yorgi Eesti Maja oma ajalugu 7. detsembrist 1929, mil loodi New Yorgi Eesti Haridusselts. 1943. aastal loodi aktsiaselts Eesti Maja, mille tegevuse tulemusel osteti maja 1946. aastal. USA-s asuvad Eesti Majad New Yorgis, Baltimoreis, Chicagos ja Los Angeleses. Eesti Maju võib leida ka Kanadas, Belgias, Rootsis, Austraalias jm.

                                     

ⓘ Välis-Eesti

  • Välis - Eesti ajakiri 1929 oli 1929 1940 Tallinnas ilmunud ajakiri. Välis - Eesti ajakiri 1996 oli 1996 1997 Tallinnas ilmunud ajakiri. Välis - Eesti ajaleht
  • Välis - Eesti piiskopkond on EELK üks piiskopkondadest. Piiskopkond moodustati 2010 EELK - ga ühinenud E.E.L.K - st. Kui EELK ja E.E.L.K. ühinesid, siis kõik
  • Välis - Eesti aastani 1935 Välis - Eesti Almanak oli 1929 1940 Tallinnas ilmunud ajakiri. Ajakirja andis välja Välis - Eesti Ühing. Ajakiri taotles väliseestlaste
  • Välis - Eesti Ühing lühend: VEÜ on aastatel 1928 1940 ja uuesti aastast 1995 tegutsev ühendus, mille liikmed võivad olla Eestis elavad eestlased või väliseestlased
  • Välis - Eesti oli 1944 1995 Stockholmis ilmunud Rootsi eestlaste ajaleht. Ajalehe Välis - Eesti idee andsid Jüri Uluots, Edgar Kant ja Johannes Klesment.
  • MTÜ Välis - Eesti Kultuuri - ja Haridusühing on Ungaris Budapestis tegutsev Ungari eestlasi ühendav ühing. Selts on küll registreeritud Eestis, ent peab
  • Välis - Eesti Muinsuskaitse Selts lühendina VMS oli rahvusvaheline väliseestlaste organisatsioon, mis loodi 22. mail 1988 eesmärgiga toetada Eestis hiljuti
  • Eesti Maja Belgia Eesti Maja Eesti Majad maailmas Tartu Ülikooli Välis - Eesti uuringute keskuse kodulehel Eesti Majad maailmas Tallinna Eesti Maja kodulehel
  • Meelis Välis sündinud 9. märtsil 1964 Jaamakülas on koolijuht ja omavalitsustegelane. Ta lõpetas aastal 1982 Pärnu 2. Keskkooli ja aastal 1989 Tartu
                                     

Välis-Eesti

Välis-Eesti ks nimetatakse väljaspool Eestit elavate eestlaste kogukonda. See on olnud ka mitme väljaande nimi: Välis-Eesti ajakiri 1996 oli 1996–1997 Tallinnas ilmunud ajakiri. Välis-Eesti ajaleht oli 1944–1995 Stockholmis ilmunud paljusid teemasid käsitlev ajaleht Välis-Eesti ajakiri 1926 oli 1926 ja 1936–1940 New Yorgis ilmunud ajakiri. Välis-Eesti ajakiri 1929 oli 1929–1940 Tallinnas ilmunud ajakiri.

                                     

Välis-Eesti (ajakiri 1929)

Välis-Eesti oli 1929–1940 Tallinnas ilmunud ajakiri. Ajakirja andis välja Välis-Eesti Ühing. Ajakiri taotles väliseestlaste organiseerumist ja sidumist kodueestlastega.

                                     

Välis-Eesti & EMP

Välis-Eesti & EMP oli Rootsi eestlaste kirjastus. Kirjastus asutati 1972 kirjastuste EMP ja Välis-Eesti ühinemisel. Kirjastuse tegevust juhtis Lembit Kriisa. Kirjastus oli eriti aktiivne 1980. aastatel, avaldades palju ilu- ja poliitilist kirjandust, samuti teatmeteoseid ja mälestusteraamatuid.

                                     

1969. aasta Toronto laulupidu

1969. aasta Toronto laulupidu oli mais 1969 Kanadas Torontos toimunud Kanada eestlaste ja USA eestlaste ühine laulupidu. Peo peakorraldaja oli Eesti Lauljate Liit Põhja-Ameerikas. Peo üldjuht oli Roman Toi.

                                     

Ameerika Eesti rändur

Ameerika Eesti rändur oli 1930–1932 New Yorgi Eesti Baptistide koguduse kirjastamisel ilmunud jätkväljaanne. Väljaandest ilmus kolm vihku ja need ilmusid sagedusega üks kord aastas.

                                     

Arthur Puksovi Fond

Arthur Puksovi Fond on 1975 Eesti Üliõpilaste Seltsi vanematekogu Kanadas Montréalis asutatud fond, mille aluseks on Eesti keemik-tehnoloogi Arthur Puksovi testament. Fondi eesmärk on toetada Eesti vanema ajaloo teaduslikke uurijaid ja nende teadustööde kirjastamist. Fondil on oma valitsus. Fond annab ebaregulaarselt aastast 2004 välja Arthur Puksovi auhinda.

                                     

Balti Arhiiv

Balti Arhiiv on arhiiv Rootsis Stockholmis, kuhu on kogutud materjale eestlaste, lätlaste ja leedulaste tegevuse kohta Rootsis. Arhiiv asutati 1966. Arhiivi juhataja oli kuni 1999 Kalju Lepik. Arhiivi juhatuse esimees oli alates 1978 Ago Pärtel ja alates 1995 Aino Lepik von Wirén. Suur osa arhiivi materjalidest on deponeeritud Rootsi Riigiarhiivi.

                                     

Bradfordi Eesti Näitering

Bradfordi Eesti Näitering oli aastatel 1950–1997 Inglismaal tegutsenud ja pagulaseestlastest moodustatud kollektiiv. Näiteringi eestvedajad olid Liki Toona, Lea Holst-Muranyi ja Aino Engelberg-Caswell. Näitering etendas peamiselt eesti autorite loomingut.

                                     

Damota

Damto on Eesti mittetulundusühing, mille eesmärkide seas on teha Etioopia lastele kooliharidus kättesaadavamaks. Ühing asutati junis 2010. Ühingu nimi "Damota" on võetud ühe Lõuna-Etioopias asuva mäe järgi. Juunis 2010 asutati MTÜ Damota. Ühing on Arengukoostöö Ümarlaua liige.

                                     

Eesti Keele ja Kirjanduse Instituut Rootsis

Eesti Keele ja Kirjanduse Instituut Rootsis on Stockholmi Ülikooli juures tegutsev instituut, kus õpetatakse ja uuritakse eesti keelt ja eesti kirjandust ning avaldatakse asjakohaseid publikatsioone. Instituut asutati 12. septembril 1959 Henno Jänese eestvõttel. Instituudis on teiste seas õpetanud Valter Tauli ja 1970-1995 Paul Laan.