ⓘ Teoste kategooriad - Apriorism, Aron Gurevitš, Filosoofiliste teoste loend, Pseudoajalugu, Aristoteles, Ameerika Ühendriikide kirjandus, Arthur Burks ..

Apriorism

Apriorism on filosoofiline õpetus, mis tunnustab a priori teadmist, mille järgi on teadmine, mida inimene omandas enne kogemust ja mida on kogemusest sõltumatu, kusjuures see kogemuse ja kogemusest sõltumatus on sellise teadmise eelis, sest see pakub oma vaieldamatut usaldusväärsust võrreldes teadmisega, mis on omandatud kogemuse kaudu.

Aron Gurevitš

Gurevitš sündis Moskvas juudi perekonnas, õppis ajalugu Moskva Riiklikus Ülikoolis, 1950. a-l kaitses oma kandidaadiväitekirja varakeskaegse Inglismaa agraarajaloost. Ajaloodoktor 1962 a-l väitekirjaga Norra sotsiaalajaloost 9.–12. sajandil. 1950–1966 töötas õppejõuna Kalinini riiklikus pedagoogilises instituudis, 1966–1969 vanemteadurina NSVL TA Filosoofia Instituudis, 1969–1992 NSVL TA Üldajaloo Instituudis. 1989 valiti Moskva Riikliku Ülikooli filosoofia osakonna professoriks, 1993 sama ülikooli Üldajaloo Instituudi juhatajaks. Enne perestroika aega ei lubatud teda välismaale, kuid tema ...

Filosoofiliste teoste loend

"A Defense of Abortion" Judith Jarvis Thomson "Ajalugu ja loodusteadus" Wilhelm Windelband "Attente de Dieu" Simone Weil "About Love" Robert Solomon "An Examination of the Place of Reason in Ethics" Stephen Toulmin "The Artworld" Arthur Danto "Aritmeetika filosoofia" Edmund Husserl "A Theory of Justice" John Rawls "Avatud ühiskond ja selle vaenlased" Karl Popper "A Model of the Universe" Storrs McCall "A Treatise of Human Nature" David Hume "Ajakohatud vaatlused" Friedrich Nietzsche

Pseudoajalugu

Pseudoajalugu on pseudoteadus või võltsing, mis püüab moonutada inimeste teadmisi või arusaama ajaloos toimunust, sageli kasutades meetodeid, mis pealiskaudselt vaadates näivad sarnanevat teadusliku ajaloolise uurimistööga. Seotud mõistet "krüptoajalugu" kasutatakse ajaloovõltsimise puhul, mis põhineb okultismile omasel ebausul või tuleneb sellest. Ajaloo võltsimine on seotud pseudoteadusega ja pseudoarheoloogiaga ning nende terminite kasutamine võib aeg-ajalt kattuda. Ehkki ajaloo võltsimist on paljudes vormides, on teadlased tuvastanud tunnuseid, mis kipuvad olema pseudoajaloolistes uuri ...

Aristoteles

Aristoteles oli vanakreeka filosoof, polühistor, Platoni õpilane, Aleksander Suure õpetaja. Ta on Platoni kõrval mõjukaim lääne filosoof. Aristoteles süstematiseeris peaaegu kõik oma aja teadmised ja pani aluse paljudele uutele teadusharudele. Aristotelese filosoofia on filosoofia ajaloos pika aja kestel etendanud alustrajavat rolli. Aristotelese loogika oli 19. sajandi keskpaigani ainus läänemaine loogika. Aristotelesel on suured teened ka bioloogias loomade anatoomia ja süstemaatika, esteetikas eriti katarsise teooria, eetikas, riigiõpetuses politoloogias ja kosmoloogias. Atomistikat Ari ...

Ameerika Ühendriikide kirjandus

Ameerika Ühendriikide kirjandus on Ameerika Ühendriikides ja neile samas piirkonnas eelnenud kolooniais loodud ilukirjandus. Kuna kõnekeeles nimetatakse Ühendriike sageli Ameerikaks, on Ameerika kirjandus kitsamas tähenduses just Ameerika Ühendriikide kirjandus; laiemas tähenduses moodustab Ühendriikide kirjandus sellest siiski vaid osa Kanada ja Ladina-Ameerika kirjanduse kõrval. Kuna nüüdsed Ameerika Ühendriigid said alguse Briti kolooniatest Põhja-Ameerika idarannikul, sündis ka USA kirjandustraditsioon inglise kirjanduse haruna. Tänapäeval iseloomustab seda siiski küllaldane omapära ja ...

Arthur Burks

Arthur Walter Burks oli USA matemaatik ja filosoof. 1940ndatel osales ta vaneminsenerina esimese üldotstarbelise digitaalse elektronarvuti ENIAC-i konstrueerimises. Hiljem õpetas ta aastakümneid Michigani Ülikoolis Ann Arboris.

Eesti muuseumide aastaauhinnad

Eesti muuseumide aastaauhinnad on alates 2004. aastast igal aastal konkursi tulemusel välja antavad auhinnad, millega tunnustatakse parimaid muuseumispetsialiste ja tuuakse esile muuseumitöö eri tahke. Auhindu annavad välja Kultuuriministeeriumi muuseuminõukogu ja Eesti Muuseumiühing koostöös Kultuuriministeeriumi ja Muinsuskaitseametiga. Muuseumide aastaauhindu antakse välja alates 2004. aastast. Mitterahalise auhinna eesmärk on muuseumide igapäevatöö ühe osa – näitusetegevuse – tunnustamine, väärtustamine ja seeläbi ka muuseumide laiem tutvustamine. Iga auhinna juurde kuulub alates 2010. ...

                                     

ⓘ Teoste kategooriad

  • parima lühiromaani, parima jutustuse ja parima lühijutu eest samad kategooriad on kasutusel ka tänapäeval. Aastatel 1974 1978 ning 2000 2009 jagati
  • tervikliku taju ratsionaalsel tasandil. Kanti järgi ühe inimese jaoks kategooriad on a priori, mis ei sõltu kogemusest, vaid terve inimkonna jaoks nad
  • rahvusvahelise tuntuse, on tema olulisemad teosed Keskaja kultuuri kategooriad 1972 Keskaja rahvakultuuri probleeme 1981 Indiviid ja ühiskond
  • Iseendale Marcus Aurelius The Joy of Philosophy Robert Solomon Kategooriad Aristoteles Klassika ja tänapäev: kaks ajastut kodanliku filosoofia
  • See on Scotuse vastus vanale küsimusele, kas kategooriad on terminid, mõisted või asjad. Kategooriad on iseenesest asjad, sest nad on reaalsete asjade